Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

2.1.2017

jopplig

Dialektordet jopplig, som också förekommer med uppslagsformerna jopplog och jopplot, är ett adjektiv med betydelsen ’som sladdrar eller skrävlar’. Det kan också betyda bland annat fjollig, fånig, gaggig och tokrolig. Uttalet av ordet varierar: I Kimito säger man jåplåtär, i Helsinge och Strömfors jåplå eller jåplågär och i västra Nyland och Lappträsk jåpli eller jåpligär.

Se jopplig i Ordbok över Finlands svenska folkmål.                                           


Tillbaka till rubrikerna