Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

20.3.2016

hare

Om haren används samma dialektala form på många håll i Svenskfinland. Från Karleby i norr till Vittisbofjärd i söder, och längs sydkusten från Iniö till Borgå säger man hara om både skogsharen och fältharen. I flera åländska dialekter – bland annat i Geta och Finström – heter det ha:ra. Hari är i sin tur en östnyländsk variant med belägg från till exempel Pernå och Mörskom.

Dialektordboken ger flera exempel på att ordet används i samband med rädsla; i uttryck som rädd som en hare. Haren förekommer också i ordspråk och talesätt: karar såm harar å inggan såm svarar, kan man säga i Iniö.

I de mellersta och södra delarna av Österbotten, till exempel i Kvevlax och Korsnäs, talar man om häran. (H)an ska spring såm häran fö(r) tråmbon (trumman) kan man säga i Vörå och Malax.

Hare och häre används inte bara i fråga om djuret hare utan kan även ha andra betydelser. Se fler exempel i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången