Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

17.9.2018

gorr

Kladd och klet, inälvor, blod och andra kroppsliga vätskor. Visst är det behändigt att ha ett ord som gorr för att beteckna all denna sörja? Gorr används i svenska dialekter i Finland bland annat för olika former av maginnehåll. I Österbotten och i Åbolands skärgård har ordet använts i just denna bemärkelse, men ordet har fler betydelser än så. På Åland och längs sydkusten har gorr betytt var och blodvar, och samma innebörd har ordet också längre österut. Andra sorter av utsöndring – snor, sperma eller annat slemmigt och blött sekret – kan också kallas för gorr. Dessutom har gorr fått stå för annan gegga, som dy och vägsörja, på vissa håll i Österbotten.

Uttalet varierar så till vida att man i Österbotten tenderar att säga går, medan man till exempel på Åland säger gå:r. Ofta förekommer bestämda formen gåri eller gåre, vilket syns bland annat i uttryck som ”ja ska klobb gåri u:r an” från Terjärv, som betyder någonting i stil med ”jag ska ge honom en ordentlig risbastu”.

Gorr i dialektordboken


Tillbaka till rubrikerna