Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

4.11.2015

fresta

Fresta är ett ord som finns i de flesta svenska dialekter i Finland och ordet kan också ha flera olika betydelser. Fresta kan för det första betyda ’försöka, undersöka, pröva, söka utröna’. Ett exempel från Kyrkslätt på den här betydelsen av fresta lyder: senn sko fa:n å drängin gå å fre:st håkån såm va starkare.

Fresta kan även användas i betydelsen ’försöka sin lycka (med en flicka, vid nattfrieri)’ eller ’försöka (en flicka, sexuellt), ligga med (en flicka)’, till exempel i Petalax: fe:g du fräist? I Vårdö på Åland kan fresta även ha betydelsen ’pröva på, erfara, genomgå’.

Fresta kan också betyda ’sätta i gång med (att göra ngt)’. I den här betydelsen kan ordet till exempel i Vörå användas som en modest uppmaning att göra något: freist kåm jölp mä!

Läs mer om de olika betydelserna av fresta i Ordbok över Finlands svenska folkmål. (Observera att du får förklaringar till ortnamnsförkortningarna i artikeln genom att föra musen över dem.)


Tillbaka till rubrikerna