Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

18.1.2018

fisen

I Finlands svenska dialekter kan adjektivet fisen användas i flera olika betydelser. Den kanske mest genomskinliga betydelsen, som förekommer i såväl Österbotten som i västra Nyland, är att beskriva något fis- eller illaluktande. Men utöver att beskriva lukt kan fisen också användas om bland annat föremål, väder och personer. Som exempel kan en Essebo beskriva en matta som fisi i betydelsen att den är black eller färglös. En Munsalabo kan anmärka på att kaffet är fisit för att säga att det är svagt eller ljummet och ett fisit regn är knappt och obetydligt (åtminstone i förhållande till vad man väntat sig).

Om en person beskrivs som fisen kan det i sin tur betyda att hen är blek, glåmig eller avtärd men också att personen är rädd, mesaktig eller lumpen. I Ordbok över Finlands svenska folkmål finns det belägg för användning av fisen om person i både Österbotten, västra Nyland och Pargas.

I Svenska Akademiens ordlista och i Svensk ordbok hittar man också det likartade adjektivet fisig som i vardagsspråk används i betydelsen elak, okamratlig eller kitslig.

Se fisen i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna