Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

10.6.2015 16.55

estimera

Verbet estimera är ett franskt lån som förekommer i två betydelser i svenska, ’göra en ungefärlig beräkning’ och – med lite ålderdomlig klang – ’värdera, uppskatta, akta’. Den senare betydelsen finns belagd över hela det svenska dialektområdet i Finland, men ordet är inte helt lätt att känna igen, eftersom uttalet varierar. Startvokalen skiftar mellan i, e och ä och i regel finns det ett k framför s. Ofta  förekommer ett o- eller u-ljud i stället för i-ljud. I flera dialekter används estimera i nekande satser med innebörden ’inte tåla’, ’inte behaga, gitta’ eller ’inte bry sig om’.

Se artikeln estimera i Ordbok över Finlands svenska folkmål. (Observera att du får förklaringar till ortnamnsförkortningarna i artikeln genom att föra musen över dem.)


Läs också:Tillbaka till rubrikerna