Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

2.3.2017

dryg

Dryg kan betyda flera olika saker i  de svenska dialekterna i Finland. På många håll finns betydelserna som räcker till, som varar länge eller som håller måttet.

Ett uttryck som framför allt förekommer i Österbotten är att ha eller få drygt. Det betyder att ha det besvärligt eller tråkigt, att vantrivas någonstans eller att längta efter någon eller något. Vemm ha:r dy dry:ft ett? frågar Kronobybon, medan Korsnäsbon kan säga att on ha:r dry:kt te sta:n när hon menar att hon längtar till stan.

Se dryg i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna