Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.11.2016

dona

Verbet dona betyder att arbeta, syssla eller stöka med något. Va do:nar du me:? frågar Vårdöbon. Do:n säger man bland annat i Terjärv och Malax och dåon eller dåona i Pargas, Kimito och Hitis. I Esbo betyder ja ha do:na de själv att talaren egenhändigt har tillverkat eller förfärdigat något.

Se dona i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna