Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

12.10.2015

chikanera

Verbet chikanera förekommer i ett antal svenska dialekter i Finland, bland annat i Pedersöre-Purmo i Österbotten, i Vårdö på Åland, i Korpo i Åboland och i Kyrkslätt i Nyland. Det kan ha två olika betydelser. I exemplet int skɷ dom nɷ börj ʃikɷne:r mɷ:dron från Tenaladialekten betyder chikanera ’behandla illa, trakassera (ngn)’.  Den andra och mer spridda betydelsen av verbet är ’förolämpa, skandalisera, skämma ut (ngn)’. Beteckningen a.a.o. som finns efter förklaringen till den andra betydelsen i ordboken betyder alla anförda orter och innebär att chikanera i den här betydelsen förekommer på alla de orter som nämns i artikeln.

Se artikeln chikanera i Ordbok över Finlands svenska folkmål. (Observera att du får förklaringar till ortnamnsförkortningarna i artikeln genom att föra musen över dem.)


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången