Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.6.2017

cedera

Det franska lånordet cedera förekommer allmänt i de svenska dialekterna i Finland. Ordbok över Finlands svenska folkmål anger fyra olika betydelser för verbet cedera: Då vinttärn sedä:rar i Hitis betyder det att vintern ’avtar eller ’ger vika’, ja sidiera täide pännan betyder att Korsnäsbon ’avstod från eller efterskänkte penningsumman’ och ha va så mytsi i skold så a sede:ra heimani betyder i Purmo att han var så skuldsatt att han förlorade sitt hemman. Den fjärde betydelsen av cedera är att ’göra konkurs’. Cedera kan uttalas till exempel sede:r i Esse och Purmo, sid´e:r i Iniö och Nagu och sid´e:r(a) i bland annat Kimito, Ekenäs och Strömfors.

Se cedera i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna