Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.3.2016

bojs

I stora delar av de österbottniska dialekterna, men även i Pargas och Borgå, används adjektivet bojs om någon som är stor på sig, högmodig, stolt och självmedveten. Ha(n) va så båis å: se, kan man till exempel säga i Esse.

Se bojs i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången