Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.3.2016

bojs

I stora delar av de österbottniska dialekterna, men även i Pargas och Borgå, används adjektivet bojs om någon som är stor på sig, högmodig, stolt och självmedveten. Ha(n) va så båis å: se, kan man till exempel säga i Esse.

Se bojs i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna