Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

21.9.2015

assit

Allsintet ’ingenting, alls intet’ och allsinte ’inte, inte alls’ finns i många svenska dialekter i Österbotten, men kan låta olika beroende på var i Österbotten man befinner sig. Några exempel är assint, assit och ast.

På vissa håll kan man kombinera allsinte med något, som till exempel på Bergö (kolon anger lång vokal): asint na ti je:v sa han såm mytji ha få:i

Se artiklarna allsinte och allsintet i Ordbok över Finlands svenska folkmål. (Observera att du får förklaringar till ortnamnsförkortningarna i artikeln genom att föra musen över dem.)


Tillbaka till rubrikerna