Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

15.4.2019

ansols

Adverbet ansols betyder att en rörelse går motsols, från höger till vänster eller baklänges. Uttalet i de svenska dialekterna i Finland varierar stort. I Esse har man stickat annsos å re:tsos, dvs. avigt och rätt, och i Kyrkslätt har en person som gått vilse uppmanats att vända sig tri: gångär annsols för att bli kla:r från tållåhe:tn, dvs. för att hitta rätt väg igen.

avigt och rätt_pixabay
Om man stickar annsos å re:tsos i Esse, då stickar man avigt och rätt. Foto: Pixabay

En annan men lika vanlig betydelse är den oegentliga och bildliga, nämligen att något går ansols när det går fel, bakvänt eller på tok. He ga:r så annsos til fö de har en Purmobo ansett om någons osmidiga och omständliga arbete. Den här betydelsen ser man också i sammansättningen ansolshandad, som i Åboland beskrivit en tafatt och klumpig person.

Läs mer om ansols, dess många olika uttalsformer och sammansättningar i ordbok över Finlands svenska folkmål.

Ansols i Ordbok över Finlands svenska folkmål


Tillbaka till rubrikerna