Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

15.11.2017 frisk

Läs mer


23.10.2017 dödmöss

Läs mer


14.8.2017 birrog

Läs mer


1.6.2017 cedera

Läs mer


2.5.2107 pajna

Läs mer


3.4.2017 modda

Läs mer


2.3.2017 dryg

Läs mer


1.2.2017 nöjsam

Läs mer


2.1.2017 jopplig

Läs mer


1.12.2016 bisse

Läs mer


Följande