Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

24.5.2019

Alarik

Läs mer om Alarik (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån


Tillbaka till rubrikerna