Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.5.2017 Ny upplaga av Svenska skrivregler

Hur hanterar vi främmande ord och namn i svenskan? Hur är det egentligen med det där plural-s:et? Nu finns en ny upplaga av Svenska skrivregler.

Läs mer


12.5.2017 Klarspråkskristallen till Södertörns tingsrätt

På språkrådsdagen den 11 maj uppmärksammades det juridiska språket, samiskan och namnforskningen i prisutdelningarna.

Läs mer


12.5.2017 Dialektordboken instagrammar

Ordbok över Finlands svenska folkmål finns nu på Instagram under namnet fisvdialektordboken.

Läs mer


2.5.2017 Förslaget till ny namnlag överlämnas till justitieministern

Möjlighet till efternamnskombinationer för båda makarna och även för barn hör till nyheterna i förslaget till ny lag om för- och efternamn.

Läs mer


21.4.2017 Dags att anmäla sig till språkvårdsdagen!

Nu är det hög tid att anmäla sig till Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag den 23 maj.

Läs mer


Följande