Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

suru_webb_ny

Svensk-finskt översättarseminarium

Plats: Vasa

Tid: 12–13 oktober 2017


Plock ur det preliminära programmet

Lotta Ederth och Lena Cousins: Språkvården på SVT och SR, aktuella språkfrågor

Riitta Hyvärinen: Kielenhuolto Ylessä ‒ konkreettisia kysymyksiä

Gun-Viol Vik: ”Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är slut. Todetaan. Konstateras.” Tvåspråkiga fullmäktigemöten i Vasa i praktiken.

Ola Karlsson: Vad är nytt i nya Svenska skrivregler?

Lieselott Nordman: Översättningsproblem i EU-texter utifrån översättarens synvinkel

Pia Hägglund: Tulkkaustilanteita Pohjanmaalla

Nina Pilke: Terminologiarbete förr och nu – Big Birds berättelser om Mr Snuffleupagus?

Johnny Granholm: Minska stressen på jobbet