Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

suru_webb

Svensk-finskt översättarseminarium

Plats: Sibeliushuset, Lahtis

Tid: 18–19 oktober 2018

Seminariet inleds med lunch och anmälan torsdagen den 18 oktober och avslutas cirka klockan 15 fredagen den 19 oktober.

På fredag direkt efter seminariet ordnas taxiskjuts till tåget som avgår mot Vasa och Helsingfors klockan 16.20. Taxibilarna åker via konferenshotellet Sokos Hotel Lahden Seurahuone till järnvägsstationen. Anmälan till skjutsen sker under torsdagen.

Preliminärt program

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Torsdag 18 oktober

11.00–12.30 Lunch och anmälan

12.30 Välkomstord
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

På svenska i Lahtis
Karin Ihalainen, Svenska skolan i Lahtis

Kielenhuoltajana Ylessä. Millaiset kieliasiat toimittajia askarruttavat, mihin kielenhuoltaja puuttuu?
Riitta Hyvärinen, Institutet för de inhemska språken

Aktuella språkfrågor
Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

14.30–15.00 Kaffe

Termplock ur reformvågen
Marina Andersson, Statsrådets kansli

Sote-uudistuksen sanastotyö
Mari Suhonen, Terminologicentralen TSK

Missä työt piilevät? Kääntäjien työllistymisestä
Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund

19.15 Konferensmiddag, Sokos Hotel Lahden Seurahuone


Fredag 19 oktober

9.00 Språkval i digitala miljöer – exempel från unga finlandssvenskars internetanvändande
Markus Söderman, Helsingfors universitet

9.40–10.00 Paus

Aktuella myndighetsspråkfrågor
Maria Fremer, Institutet för de inhemska språken

Inte bara text – modern myndighetskommunikation i Sverige
Gabriella Sandström, Språkrådet, Sverige

11.45–12.45 Lunch

Från nån och sån till de och dem – en belysning av besvärliga språkriktighetsfrågor 1976 och idag
Lena Lind Palicki, Stockholms universitet

13.45–14.00 Kaffe

Samma på svenska?
Ulla-Lena Lundberg, författare och Leena Vallisaari, översättare

Avslutning
Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund