Tips och information om aktuella frågor och evenemang.


suru_webb

Svensk-finskt översättarseminarium

Plats: Sibeliushuset, Lahtis

Tid: 18–19 oktober 2018

Seminariet inleds med lunch och anmälan kl. 11.00–12.30 torsdagen den 18 oktober och avslutas cirka klockan 15 fredagen den 19 oktober.

På fredag direkt efter seminariet ordnas taxiskjuts till tåget som avgår mot Vasa och Helsingfors klockan 16.20. Taxibilarna åker via konferenshotellet Sokos Hotel Lahden Seurahuone till järnvägsstationen. Anmälan till skjutsen sker under torsdagen.

Preliminärt program

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Torsdag 18 oktober

11.00–12.30 Anmälan och lunch

12.30 Välkomstord
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

Det svenska i Lahtis – en hård kamp men också en vacker solskenshistoria
Karin Ihalainen, Svenska skolan i Lahtis

Kielenhuoltajana Ylessä. Millaiset kieliasiat toimittajia askarruttavat, mihin kielenhuoltaja puuttuu?
Riitta Hyvärinen, Institutet för de inhemska språken

Aktuella språkfrågor – från klimatångest och influerare till den aggressiva punkten
Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

14.30–15.00 Kaffe

Termplock ur reformvågen
Marina Andersson, Statsrådets kansli

Sote-uudistuksen sanastotyö
Mari Suhonen, Terminologicentralen TSK

Samma på svenska? Sama suomeksi?
Ulla-Lena Lundberg, författare och Leena Vallisaari, översättare

Torsdagens program avslutas kl. 17–17.15.

Kvällsprogram

18.00–19.00 Mottagning i Lahtis stadshus (Harjukatu 31, Lahtis). Lahtis stads informatör Mirkka Ruohonen visar oss runt i stadshuset.

19.15 Konferensmiddag, Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Fredag 19 oktober

9.00 Språkval i digitala miljöer – exempel från unga finlandssvenskars internetanvändande
Markus Söderman, Helsingfors universitet

9.40–10.00 Paus

Aktuella myndighetsspråkfrågor
Maria Fremer, Institutet för de inhemska språken

Inte bara text – modern myndighetskommunikation i Sverige
Gabriella Sandström, Språkrådet, Sverige

11.45–12.45 Lunch

Från nån och sån till de och dem – en belysning av besvärliga språkriktighetsfrågor 1976 och idag
Lena Lind Palicki, Stockholms universitet

13.45–14.00 Kaffe

Oletko sinä etsimämme henkilö? Katsaus ruotsin kääntäjien työtilanteeseen
Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund

Avslutning
Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund

Seminariet avslutas cirka kl. 15.