Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Årets klargörare 2018

Via den här blanketten kan du anmäla en kandidat till tävlingen.


  • Beskriv kort hur din kandidat har främjat ett klart myndighetsspråk och förbättrat servicen för privatpersoner, andra myndigheter eller medier. Berätta vilket behov projektet som du anmäler svarar mot, hur arbetet omsattes i praktiken och vilken nytta projektet har gjort eller vilken respons det har fått.
  • Du kan bifoga länkar till texter eller webbplatser som ingår i projektet och också bifoga filer som beskriver projektet närmare. Namnge eventuella bilagor Årets klargörare 2018_ [namnet på din organisation].

Mer om tävlingen


*) Obligatoriska fält