Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Årets klargörare 2018


I år efterlyser Institutet för de inhemska språken tävlingsbidrag som främjar ett klart myndighetsspråk i tävlingen Årets klargörare. Anmäl ditt bidrag senast den 14 september.

Har din myndighet förnyat sitt sätt att producera texter, förbättrat gamla texter eller informationstexter inom den interna administrationen? Har ni utvecklat ett arbetssätt som förbättrar skrivandet och kommunikationen?

Anmäl din myndighet eller din arbetsgrupp till tävlingen Årets klargörare 2018! Det går också att anmäla en annan myndighet eller en enskild person på en myndighet till tävlingen. Vem som helst, till exempel nöjda kunder eller medier, kan också anmäla en kandidat. De lyckade klarspråksarbetena inspirerar andra myndigheter och på så sätt sprids goda idéer.

Tillbaka till rubrikerna

Vad är Årets klargörare?

Ursprungligen delades priset Årets klargörare ut av Selkokeskus (det finska centret för lättläst). Priset har sedan 1996 delats ut till en aktör som har främjat lättläst information för eller lättförståelig kommunikation med grupper med särskilda behov. Sedan 2016 delas priset ut vartannat år för arbete med lättläst och vartannat år för arbete med klarspråk. I år är det Institutet för de inhemska språken som delar ut priset för klarspråksarbete.

Tillbaka till rubrikerna

När delas priset ut?

Priset delas ut i samband med klarspråksdagen i oktober.

Tillbaka till rubrikerna

Vilka kan kandidera?

Statliga eller kommunala myndigheter kan delta i tävlingen. Också arbetsgrupper eller enskilda anställda på myndigheter kan kandidera. Aktörer och anställda som jobbar med service inom den offentliga förvaltningen kan också anmälas.

Arbetsgrupper är särskilt välkomna som kandidater. En enskild person kan också premieras om han eller hon har främjat ett klart myndighetsspråk i sin arbetsgemenskap eller till exempel förbättrat kommunikationen med kunderna.

Tillbaka till rubrikerna

Vilket slags arbete premieras?

Till tävlingen kan man anmäla arbeten som har främjat ett gott myndighetsspråk. Det kan till exempel handla om


  • en bra eller förbättrad text, en helhet som består av flera texter eller av text och bild
  • nya rutiner, processer eller system som förbättrar texter, kommunikation eller service (t.ex. textproduktion, förbättrad tillgänglighet, insamling av respons)
  • ett välvalt organisationsnamn, ett lyckat namnbyte eller en lyckad planeringsprocess för namngivning (t.ex. anvisningar, processbeskrivning, expertgrupp).
I årets tävling lägger vi speciell vikt vid att

  • både finskan och svenskan har tagits i beaktande
  • arbetet har gett mätbara eller synliga resultat (t.ex. besparingar, positiv kundrespons)
  • nya arbetsrutiner för textproduktion eller förbättrad kommunikation har skapats.

De projekt som anmäls till tävlingen behöver inte vara helt nya eller helt färdiga. Som tävlingsbidrag godkänns projekt som har avslutats under de senaste åren och som har gett resultat som fortfarande är aktuella. Också lovande projekt som fortfarande pågår kan anmälas.

Tillbaka till rubrikerna

Hur anmäler jag en kandidat?

Fyll i anmälningsblanketten och beskriv kort texterna eller projekten som du anmäler till tävlingen. Berätta vilken nytta projektet har gjort eller förväntas göra. Du kan bifoga material, till exempel länkar till texter, processbeskrivningar eller webbplatser.

Sista dagen för att anmäla bidrag till tävlingen är den 14 september. Ju tidigare du anmäler ditt bidrag, desto bättre hinner vi presentera det på vår webbplats.

Till anmälningsblanketten

Text: Marianne Laaksonen och Liisa Raevaara

Tillbaka till rubrikerna