Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Sanavarat ja hakusanat

Vanhan kirjasuomen sanakirja perustuu vanhojen suomeksi julkaistujen painotuotteiden ja yhtenäisten suomenkielisten käsikirjoitusten sanavaroihin. Aineistoon kuuluu runsaat 1 500 teosta, muun muassa Mikael Agricolan koko tuotanto.

Keskeistä aineistoa ovat myös ensimmäinen suomenkielinen Raamattu (1642) ja kaikki 1500–1700-lukujen lainsuomennokset. Joukossa on paljon suppeita painotuotteita, kuten noin 950 lyhyttä asetustekstiä.

Hakusanoina ovat kaikki Ruotsin vallan aikaisessa suomenkielisessä kirjallisuudessa esiintyvät sanat – myös ne, jotka esiintyvät vain vanhoissa sanakirjoissa. Hakusanojen määräksi on arvioitu yli 80 000.

Artikkelin hakusana on yleensä nykykielisessä muodossa. Esimerkkejä sanan käytöstä on runsaasti, ja mukana on aina sanan ensimmäinen tunnettu esiintymä kirjallisuudessa.