Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Miten sanakirjaa tehdään

Vanhan kirjasuomen sanakirjan tekemistä voi luonnehtia ryhmätyöksi, jossa kullakin toimittajalla on oma vastuualueensa, tietyn aakkosvälin sana-artikkelit. Toimittaja ei kuitenkaan tee aakkosvälinsä artikkeleita yksin, vaan työtoverit antavat niistä palautetta, ja toimittaja muokkaa artikkeleita saamiensa kommenttien mukaan. Kaikki artikkelit viimeistelee päätoimittaja.

Vanhan kirjasuomen sanakirja vaatii vuosikymmenten työn. Aineistoa alettiin kerätä 1950-luvulla, ja ensimmäiset kaksi osaa (ai ja j–k) ilmestyivät painettuina vuosina 1985 ja 1994. Sanakirja on siirtynyt verkkoon vuodesta 2014 alkaen siten, että verkossa on julkaistu rinnakkain sekä uutta materiaalia että painetut osat ja joukko näihin tehtyjä lisäyksiä. Vuonna 2017 verkkosanakirja laajeni kattamaan aakkosvälin aosviitu. Sana-artikkeleita valmiissa sanakirjassa tulee aikanaan olemaan arviolta yli 80 000.