Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Miten sanakirjaa tehdään

Vanhan kirjasuomen sanakirjan tekemistä voi luonnehtia ryhmätyöksi, jossa kullakin toimittajalla on oma vastuualueensa, tietyn aakkosvälin sana-artikkelit. Toimittaja ei kuitenkaan tee aakkosvälinsä artikkeleita yksin, vaan työtoverit antavat niistä palautetta, ja toimittaja muokkaa artikkeleita saamiensa kommenttien mukaan. Kaikki artikkelit viimeistelee päätoimittaja.

Vanhan kirjasuomen sanakirja vaatii vuosikymmenten työn. Aineistoa alettiin kerätä 1950-luvulla, ja ensimmäiset kaksi osaa (ai ja j–k) ilmestyivät painettuina vuosina 1985 ja 1994. M-alkuiset artikkelit on julkaistu verkossa vuonna 2014, ja koko aakkosväli ln ilmestyy vuonna 2015. Sana-artikkeleita valmiissa sanakirjassa tulee aikanaan olemaan arviolta yli 80 000.