Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Palaa otsikoihin

Miksei kaikkien sanojen merkitystä ole selitetty sanakirjassa?

Kun sanasta ei ole muuta esimerkkiä kuin 1600- ja 1700-lukujen sanakirjoissa esitetyt tiedot, merkitystä ei ole selitetty. Näin on esimerkiksi artikkeleissa nojolako ja kaarilako. Selite puuttuu myös artikkeleista, joissa esimerkkejä on vain Biblioiden rekistereistä, kuten artikkelissa lueskelija. Selite saattaa puuttua silloinkin, kun sanalla on vain yksi merkitys ja se on yksiselitteinen ja täysin sama kuin nykykielessä, esimerkiksi artikkelissa maanantai-ilta.

Lisätietoa:

Tietoa 1600- ja 1700-luvun sanakirjoista (Vanhan kirjasuomen sanakirja)

Palaa otsikoihin

Miksi sanakirjasta ei löydy sanaa, joka taatusti esiintyy vanhassa kirjasuomessa, kuten Agricolan aapisen sanaa cleppiminen?

Vanhan kirjasuomen sanakirjassa hakusanat on yleensä kirjoitettu nykyisten oikeinkirjoitusperiaatteiden mukaisesti. Niinpä cleppiminen löytyykin sanakirjan artikkelista kläppiminen. Ä:llinen kirjoitus- (ja ääntö)asu pohjautuu muihin vanhasta kirjasuomesta tunnettuihin samaa sanuetta oleviin sanoihin (kläppäys, kläppäyshetki ja kläppääminen).

Kun löydät Ruotsin vallan aikaisesta tekstistä sanan, joka näyttää puuttuvan Vanhan kirjasuomen sanakirjasta, sitä kannattaa hakea tarkennetulla haulla. Kirjoita hakemasi sana "esimerkeistä"-kenttään juuri siinä muodossa kuin se tekstissä esiintyy (esim. cleppimisen) ja jätä muut kentät tyhjiksi. Hakutulokseksi saat kaikki artikkelit, joiden esimerkeissä tätä sananmuotoa on käytetty (alla, kläppiminen ja kolkkaus).

Hakusanat on kirjoitettu nykykieliseen asuun siksi, että vanhan kirjasuomen oikeinkirjoitus ei ollut vielä vakiintunut. Samaa äännettä voitiin merkitä usealla tavalla, ja vastaavasti sama kirjain saattoi merkitä eri äänteitä. Niinpä e-kirjaimella merkittiin e-äänteen (eijlen) lisäksi myös ä-äännettä (lesse) ja ä-äänteen merkkeinä saattoivat olla kirjaimet ä (häpijään), e (lessne) ja jälkitavuissa joskus myös a (hillimätön-artikkelissa muoto hilimetöinda).

Lisätietoa:

Suomen oikeinkirjoitus 1500-luvulla

Palaa otsikoihin

Miten löydän sanakirjasta kaikki yhdyssanat, joiden loppuosana on vaikkapa -huone?

Tähän on kaksi tapaa:

1. Perushaussa kirjoita hakusanakenttään huone ja valitse sen viereisestä pudotusvalikosta ”loppuu”.

2. Tarkennetussa haussa kirjoita hakusana-kohtaan huone ja valitse sen viereisestä pudotusvalikosta ”yhdyssanojen perusosista”.

Hakutuloksissa on hiukan eroa. Koska ensimmäisellä hakutavalla haetaan vain sanan lopettavaa merkkijonoa, tuloksiin sisältyy huone-loppuisten yhdyssanojen lisäksi myös pelkkä sana huone. Sen sijaan toinen hakutapa tuottaa tulokseksi vain huone-loppuiset yhdyssanat.

Huomaa, että molemmat hakutavat voivat tuottaa tulokseksi myös sellaisia yhdyssanoja, joiden loppuosa on itsekin yhdyssana – tässä tapauksessa sanan kyläsaarnahuone, jonka loppuosa on saarnahuone.

Lisätietoa:

Tarkennettu haku hakusanalla (Vanhan kirjasuomen sanakirjan käyttöopastusvideo, Youtube)

Palaa otsikoihin

Miten löydän sanakirjasta kaikki samaa merkitsevät sanat?

Käytä tarkennettua hakua. Kirjoita kohtaan ”merkityksenselitteistä” haluamasi sana, esim. mesimarja. Tällöin saat hakutulokseksi kaikki ne artikkelit, joiden selitteissä on käytetty sanaa mesimarja: maamuurain, maarain ja mesimansikka. Kaikki kolme sanaa ovat merkinneet mesimarjaa vanhassa kirjasuomessa.

Jos etsit synonyymeja sanalle, jolla on useampia erilaisia merkityksiä ja käyttöyhteyksiä, hakutulokseen voi sisältyä sanoja, jotka vastaavat vain jotakin sinua kiinnostavan sanan merkitystä. Esimerkiksi kun hakee sanoja, joiden merkityksenselitteeseen sisältyy sana juosta, hakutuloksessa ovat mukana myös verbit laskea ja lähteä, joiden selitteissä juosta-verbi kuvaa veden liikettä, sekä verbi lentää, jota käytetään muun muassa merkityksessä ’rientää, kiiruhtaa, juosta’.

Huomaa, että osassa sana-artikkeleista ei ole merkityksenselitettä, joten niistä tällainen haku ei onnistu.

Lisätietoa:

Tarkennettu haku merkityksenselitteistä (Vanhan kirjasuomen sanakirjan käyttöopastusvideo, Youtube)

Palaa otsikoihin

Miten haen sanakirjasta vanhoja lakikielen termejä?

Käytä tarkennettua hakua. Valitse käyttöala-pudotusvalikosta vaihtoehto lak. (lakikielessä).

Huomaa, että samalla sanalla voi olla monenlaista käyttöä, niin että sanan merkitys lakikielessä käytettynä voi pitkässä sana-artikkelissa löytyä vasta artikkelin lopusta. Jos sanan merkitys lakiteksteissä on sama kuin muissakin teksteissä, käyttöalaa ei useinkaan ole erikseen merkitty.

Tarpeen mukaan voit rajata hakua yhdistämällä käyttöalaan myös sanaluokan (esim. v. = verbi).

Palaa otsikoihin