Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Toimitus ja toimitusperiaatteet

FO-redaktionen

Vasemmalta Susanne Bergström, Maria Rönnbacka, Caroline Sandström ja Carola Åkerlund. Kuva: Olli Miettinen.

Yhteensä kymmenkunta toimittajaa on ollut vuosien varrella työssä mukana laatimassa sanakirja-artikkeleita kootun aineiston pohjalta. Sanakirjan päätoimittaja on Caroline Sandström ja toimitussihteeri Susanne Bergström. Toimittajat ovat Maria Rönnbacka ja Carola Åkerlund.

Sana-artikkelit on järjestetty aakkosellisesti. Sanojen merkitykset esitetään perusteellisesti muun muassa etnologisten selitysten avulla. Lisäksi sanastoa havainnollistetaan lukuisten autenttisten kielennäytteiden avulla.

Pääpiirteissään sanakirja noudattaa samoja periaatteita kuin Ruotsin akatemian suuri historiallinen sanakirja Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Toimitusperiaatteista ja murresanakirjan vaiheista on perusteellisempi selvitys ensimmäisen osan johdannossa.