Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Sanaliput

Suomen murteiden sana-arkistossa sanatiedot ovat määrämuotoisissa sanalipuissa. Sanaliput ovat sanaston kenttäkeruun  tuloksia.

Lipun yläosassa on alleviivattuna kirjakielinen hakusana ja sen jäljessä sanan murreasu. Sitten seuraavat merkityksenselite ja sanan käyttöä valaisevat esimerkkilauseet. Lipun alaosassa on tiedot keruupitäjästä, kerääjästä, keruuajankohdasta ja mahdollisesti myös maininta siitä kilpailusta tai kyselystä, johon lippu on vastaus.

Lisäksi lipussa on ympyröity numero osoittamassa, mistä murrealueesta on kyse. Esimerkiksi numero 13 viittaa Pohjois-Savoon ja 17 Keski-Pohjanmaahan.

Einekahvia Maaningalla. Kuva: Kotuksen arkisto.
Jotkut kerääjistä ovat liittäneet sanalippujensa mukaan piirroksia ja valokuvia. Tämä kuva on Maaningalta murretta keränneen Ahti Rytkösen einekahvi-lipusta. Kuva: Kotuksen arkisto.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången