Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Sana-artikkelit

Kutakin sanaa koskeva tieto esitetään sanakirjassa sana-artikkelina. Siihen kuuluu ainakin hakusana, maininta sanaluokasta ja sanan merkityksestä sekä vähintään yksi sanan käyttöä valaiseva esimerkki.

Useimmiten sana-artikkeli on paljon laajempi ja sisältää muutakin tietoa. Silloin kun sanalla on enemmän kuin yksi merkitys, jokainen merkitys saa oman numeroidun ryhmänsä. Sanan ja sen merkitysten käyttöä on monesti tarpeen valaista useammalla kuin yhdellä lause-esimerkillä. Jos sanassa esiintyy eri murteiden välillä äänteellistä vaihtelua (fasteri, faasteri, vasteri), siitä mainitaan. Myös tiedot sanan tai sen eri merkitysten maantieteellisestä levinneisyydestä ovat tärkeitä. Sanakirjan käyttäjää palvelee sekin, että hän sana-artikkeliin sisältyvän synonyymiluettelon avulla pystyy pääsemään muualla sanakirjassa esiintyvien synonyymisten sanojen jäljille.

Ohessa on näytteitä erilaisista sana-artikkeleista (einekahvi, etenkehdaten, hengottaa, hietas). Mukana on myös karttoja, joista näkyy sanan tai jonkin sen merkityksen maantieteellinen levinneisyys. Painettuna ilmestyneissä osissa ei ole karttoja, vaan levinneisyystiedot on annettu sanallisesti, sovittuja alue- ja pitäjälyhenteitä käyttämällä. Verkossa sanakirjaan sisältyy sanallisten levikkitietojen lisäksi myös karttoja.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången