Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–somali

Kotimaisten kielten keskuksessa käynnistettiin vuonna 2011 maahanmuuttajasanakirjaprojekti, jonka tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli ‑sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin. Maahanmuuttajasanakirjan ensimmäiseksi kohdekieleksi valittiin somali, koska somalinkieliset maahanmuuttajat ovat Suomen kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä venäläisten ja virolaisten jälkeen. Entuudestaan ei ole olemassa yhtään laajaa suomisomali-sanakirjaa. 

Kotuksen maahanmuuttajasanakirjojen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän oman äidinkielensä säilymistä, mutta palvella sen ohella myös maahanmuuttajakielten tulkkeja ja kääntäjiä, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa.

Suomi–somali-sanakirjan noin 30 000 hakusanaa käsittävään hakusanapohjaan on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä.  Näitä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisimpia paikannimiä ja lyhenteitä.

Suomi–somali-sanakirjan aakkosväli A–R ilmestynee vuoden 2017 lopussa ja aakkosväli S–Ö vuoden 2018 aikana. Sanakirja tulee olemaan vapaasti käytettävissä Kotuksen verkkosivuilla.