Siirry sisältöön

Toimitus ja taustaryhmät

Toimitus

Birgitta Romppanen, päätoimittaja
Nina Martola, toimitussihteeri
Ilse Cantell, toimittaja
Mats-Peter Sundström, toimittaja

Susanna Karjalainen, assistentti
Pia Westerberg, assistentti

Toimitustyötä tukeneet asiantuntijat

Suuren suomi–ruotsi-sanakirjan toimittamiseen ovat toimituksen lisäksi osallistuneet seuraavat henkilöt:

Toimitusneuvosto

Seija Tiisala, FM, yliopistonlehtori, universitetslektor – puheenjohtaja, ordförande
Risto Haarala, FK, Suomen kielen perussanakirjan päätoimittaja
Esko Koivusalo, FM, säätiöasiamies, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston entinen päällikkö
Mikael Reuter, FL, föreståndare för svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken
Peter Slotte, FD, docent, huvudredaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål
Päivö Taubert, FK, toimituspäällikkö, WSOY

Lisäjäsenet

Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosaston esimies
Anneli Räikkälä, FM, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osaston esimies

Johtoryhmä

Vuokko Hosia, toimituspäällikkö, WSOY (1. ja 2. laitos)
Eeva Högström, FK, osastopäällikkö, WSOY
Raimo Jussila, FL, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erikoistutkija
Paula Karlsson, kustannuspäällikkö, WSOY (2. laitos) Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosaston esimies
Mikael Reuter, FL, föreståndare för svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken (1. ja 2. laitos)
Birgitta Romppanen, FM, päätoimittaja (esittelijä)
Raimo Ruottu, VTK, apulaisjohtaja, WSOY
Päivö Taubert, FK, toimituspäällikkö, WSOY

Tarkistus

Kielentarkistus

Suomi

Sari Maamies, FK, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osasto
Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosasto
Anneli Räikkälä, FM, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osasto
Kalevi Koukkunen, FL, WSOY Sanakirjat (2. laitos)

Ruotsinsuomi

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, Tukholma

Ruotsi

Svenska språknämnden, Stockholm

Suomenruotsi

Språkvårdarna vid svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken:

Mikael Reuter, FL
Chris Silverström, FM
Eivor Sommardahl, FK

Muut tarkistajat

Ann-Christine Relander ja Seija Tiisala ovat lukeneet käsikirjoituksen osittain.

Erikoisalojen termien tarkistus

Henrik Andersén, kyrkoherde, teol. kand. (uskonto, teologia)
Matti Arlehamn, överläkare (lääketiede, anatomia, fysiologia)
Jan Granberg, FM (musiikki)
Henrik Grönqvist, justitieråd (oikeustiede)
Christina Juthas, redaktör (ruoka-ala)
Harry Krogerus, professor (biologia, eläintiede, kasvitiede)
Björn-Eric Mattsson, datakonsult (atk)
Björn Palmén, diplomingenjör (tekniikka)
Ann-Christine Relander, översättare (lääketiede, anatomia, fysiologia)
Marianne Saanila, auktoriserad translator (lääketiede, anatomia, fysiologia)
Frank Sjöman, redaktör (urheilu)
Folke Stenman, professor (fysiikka)
Olof Thodén, överste ia; Tapio Romppanen, kapten (sotilassanasto)

Åbo Hemslöjdslärarinstitut – Åbolands vårdutbildning (tekstiili- ja käsityösanasto)

Paikannimet

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Peter Slotte, FD, docent
Sirkka Paikkala, FK
Saara Welin, HuK

WSOY

Kerkko Hakulinen, FL