Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Esipuhe 2004

Suomi-ruotsi-sanakirja
Suursanakirjan toinen laitos.

Toiseen laitokseen on lisätty noin 5 000 uutta sana-artikkelia. Aikaisempia sana-artikkeleita on tarkistettu ja lisäksi havaitut painovirheet korjattu.

Sanakirjan toiseen laitokseen on myös otettu mukaan Eva Oravan Suuren suomi-ruotsi-sanakirjan elektronista versiota varten laatimat lisäsana-artikkelit.

Erityisesti on ensimmäisen laitoksen artikkeleista otettu tarkistettaviksi lääketieteen, oikeustieteen, taloustieteen, liike-elämän, tietotekniikan ja urheilun terminologia. Näiden alojen termejä on lisätty sanakirjaan runsaasti.

Paikannimet, jotka sanakirjan edellisessä laitoksessa olivat erillisenä liitteenä, ovat nyt muiden sanakirja-artikkeleiden joukossa.

Huomattava osa tarkistuksista ja korjauksista perustuu sanakirjan ensimmäiseen laitokseen tulleeseen palautteeseen. Toimitus kiittää sanakirjan käyttäjiä näistä tarkistus- ja korjausehdotuksista.

Toista laitosta varten tehdystä uudistustyöstä ovat vastanneet Ilse Cantell ja Nina Martola. He ovat tehneet kaikki korjaukset ja tarkistukset ja laatineet uudet artikkelit.

Helsingissä kesäkuussa 2004