Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–kurmandži

Kurmandži on kurdin kielen toinen päämurre, ja sen puhujat tulevat Turkista, Syyriasta, Iranista, Irakista ja Armeniasta. Suomessa on useita tuhansia kurmandžia äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia.

Kotimaisten kielten keskuksessa käynnistettiin vuonna 2011 maahanmuuttajakielten sanakirjaprojekti. Tavoitteena on luoda sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin.

Ensimmäisenä projektissa valmistuu suomi–somali-sanakirja. Projektin toiseksi kieleksi valittiin kurmandži, koska entuudestaan ei ole olemassa yhtään suomi–kurmandži-sanakirjaa. Sanakirjan toimitustyöt aloitettiin 2015.

Myöhemmin on tarkoitus laatia myös suomi–sorani-sanakirja. Sorani on kurdin kielen toinen päämurre.

Suomi–kurmandži-sanakirjan noin 30 000 hakusanaa käsittävään hakusanapohjaan on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisimpia paikannimiä ja lyhenteitä.

Kotuksen maahanmuuttajakielten sanakirjojen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän oman äidinkielensä säilymistä. Tavoitteena on myös palvella maahanmuuttajakielten tulkkeja ja kääntäjiä, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa.

Suomi–kurmandži-sanakirja on valmistuttuaan vapaasti käytettävissä Kotuksen verkkosivuilla.