Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Kielitieteen asiasanasto

Kielitieteen asiasanasto: suomi–englanti–viro–saksa. 2003. Toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja Ulla-Maija Kulonen; kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa) ; atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja128. Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-03-4. Verkkojulkaisu: <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html>


Asiasanastosta on  julkaistu myös kaksikielinen painettu versio Kielitieteen asiasanasto : suomi–englanti  = Thesaurus for linguistics : English–Finnish. 1996. Toimittajat  Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja Ulla-Maija Kulonen, atk-asiantuntija Tarmo Rahikainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 88.  Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996. 222 s. ISSN 0355-5437 ; ISBN: 951-692-391-7 (nid.)


Asiasanastotyö

Uralistiikan tutkimuksen bibliografian asiasanaluettelon pohjalta on tehty alan julkaisujen sisällönkuvailuun soveltuvaa kielitieteellistä asiasanastoa. Sanastossa on 1 143 termiä, joista 888 asiasanaa ja 255 ohjaustermiä. Suomen-, viron-, saksan- ja englanninkieliset osat ovat valmiita. Asiasanastoa käytetään Helkaan, Melindaan ja Artoon tallennetun aineiston sisällönkuvailussa. Asiasanastoa käytetään myös Finnaan tallennetun aineiston kuvailussa sekä Kotuksen verkkosivujen asiasanoituksessa.

Kielitieteen ontologia

Kotuksen Kielitieteen asiasanasto on ontologisoitu vuonna 2010, ja se on julkaistu Kansallisessa ontologiakirjastopalvelussa ONKIssa. Ontoligisointi tehtiin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semantic Web 2.0 FinnONTO 2.0 -hankkeeessa, jossa Kotuskin on mukana. Kotuksessa ontologisoinnista vastasi Anna-Liisa Kristiansson ja tutkimushankkeessa Tuomas Palonen ja Katri Seppälä.