Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–somali

Kotimaisten kielten keskuksessa käynnistettiin vuonna 2011 maahanmuuttajasanakirjaprojekti, jonka tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli -sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin. Maahanmuuttajasanakirjojen ensimmäiseksi kohdekieleksi valittiin somali, koska somalinkieliset maahanmuuttajat olivat Suomen kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä venäläisten ja virolaisten jälkeen.

Kotuksen maahanmuuttajasanakirjojen tavoitteena on palvella Suomeen tulleita maahanmuuttajia maassa, jonka kieli ja kulttuuri ovat heille vieraita. Sanakirjoista on hyötyä myös tulkeille ja kääntäjille, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa. Sanakirjat ovat avuksi myös silloin, kun maahanmuuttajat opiskelevat omaa kieltään tai haluavat ylläpitää sen taitoa, sillä sanakirjoista voi hakea myös maahanmuuttajan oman kielen sanoja.

Suomi–somali-sanakirjasta on nyt käytettävissä aakkosväli A–T. Hakusanoiksi on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisia paikannimiä ja lyhenteitä.

Valmiissa sanakirjassa on noin 30 000 hakusanaa. Sanakirja on vapaasti käytettävissä Kotuksen verkkosivuilla.

Kotimaisten kielten keskus toimittaa ja julkaisee maahanmuuttajasanakirjoja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen turvin.