Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–kurmandži

Kotimaisten kielten keskuksessa käynnistettiin vuonna 2011 maahanmuuttajakielten sanakirjaprojekti, jonka tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli -sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin. Kotuksen maahanmuuttajakielten sanakirjojen tavoitteena on palvella Suomeen tulleita maahanmuuttajia maassa, jonka kieli ja kulttuuri ovat heille vieraita. Sanakirjoista on hyötyä myös tulkeille ja kääntäjille, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa. Sanakirjat ovat avuksi myös silloin, kun maahanmuuttajat opiskelevat omaa kieltään tai haluavat ylläpitää sen taitoa, sillä sanakirjoista voi hakea myös maahanmuuttajan oman kielen sanoja.

Suomi–kurmandži-sanakirjasta on nyt käytettävissä aakkosväli ar. Hakusanoiksi on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisia paikannimiä ja lyhenteitä.

Suomi–kurmandži-sanakirjan aakkosväli sö ilmestyy vuonna 2020. Valmiissa sanakirjassa on noin 30 000 hakusanaa. Sanakirja on vapaasti käytettävissä Kotuksen verkkosivuilla.

Kurmandži on kurdin kielen toinen päämurre, ja sen puhujat tulevat Turkista, Syyriasta, Iranista, Irakista ja Armeniasta. Suomessa on useita tuhansia kurmandžia äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia.

Myöhemmin on tarkoitus laatia myös suomi–sorani-sanakirja. Sorani on kurdin kielen toinen päämurre.

Kotimaisten kielten keskus toimittaa ja julkaisee maahanmuuttajakielten sanakirjoja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen turvin.