Siirry sisältöön

Sanapoimintoja vuodelta 2012


Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan poimittiin vuonna 2012 eri lähteistä lähes kuusituhatta uutta tai muuten ajankohtaista sanaa. Sanatietokantaa käytetään Kielitoimiston sanakirjan, kielenhuollon ja muun tutkimuksen tarpeisiin.

Sanat ovat kiinnostavia myös yleisestä näkökulmasta: kertovathan ne vuoden tapahtumista ja ilmiöistä niin koti-Suomessa kuin maailmallakin. Alla oleva luettelo on näyte poimituista sanoista (ei siis lista ”virallisista suosituksista”). Vielä ei voi tietää, mitkä poimituista sanoista jäävät kieleen ja löytävät ehkä tiensä sanakirjaankin, mitkä taas osoittautuvat päiväperhoiksi.

Palaa otsikoihin

A–J

aihetunniste, hashtag (tietotekn.) tunniste, joka esim. Twitterissä ohjaa viestin tai keskustelun haluttuun paikkaan tai jonka avulla voi hakea tiettyyn aiheeseen liittyviä viestejä tai keskusteluja. Hashtag koostuu #-merkistä (= ristikkomerkki, ”risuaita”) ja sen perässä olevasta sanasta tai muusta merkkijonosta, esim. #kuntavaalit.

antijytky = vastajytky

appsi (ark., tietotekn.) (engl. application) sovellus

BB-voide (kosmet.) (engl. BB = Blemish Balm, Blemish Base) hoitava ja sävyttävä päivävoide, jolla on usein myös pohjustus-, peite-, valo- ja aurinkovoiteen ominaisuuksia

eheytymiskurssi, eheyttämiskurssi uskonnollisten yhteisöjen järjestämiä kursseja, joiden tarkoituksena on eheyttää kyseisten yhteisöjen seksuaalisesti rikkinäisinä pitämiä ihmisiä. Eheytymiskurssit tulivat puheenaiheeksi syksyllä 2012 kristillisen Aslan-yhdistyksen kurssien saatua julkisuutta Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä.

esinetulostus, 3D-tulostus (engl. 3D printing) esineiden valmistaminen yksi kerrallaan siihen kehitetyllä tulostimella

ET (lyh., leik.) = esiteini, varhaisteini

fudge (engl.) lohkeava kerma- tai maitokaramelli, kinuski, toffee

genretietoisuus tekstilajin eli genren huomioon ottaminen; tilanteen ja siihen sopivan tyylin tiedostaminen

hallintohimmeli, hallintohäkkyrä (kuv.) vars. kuntauudistuksiin liittyvistä organisaatiomuutoksista aiheutuvia mutkikkaita hallinnon rakenteita (Katso Kielikellon 2/2012 kirjoitus Hallintohimmeli.)

hashtag = aihetunniste

helmitee = kuplatee

hen naista tarkoittava 3. persoonan pronomini (engl. she) Leevi Lehdon uudessa James Joycen Ulysses-teoksen suomennoksessa. Sanaa on ennenkin esitetty samaan tarkoitukseen suomen kieleen. (Ruotsissa taas on viime aikoina pyritty sukupuolineutraaliin käytäntöön siten, että mm. eräissä lastenkirjoissa viitataan molempiin sukupuoliin uudispronominilla hen.)

Higgsin bosoni, Higgsin hiukkanen fysiikan teorian ennustama alkeishiukkanen, jollainen ehkä löydettiin hiukkaskiihdyttimellä heinäkuussa 2012

hybridimyrsky myrsky, joka syntyy, kun esim. trooppinen hirmumyrsky yhdistyy kohtaamaansa talvimyrskyyn. Yhdysvalloissa tuhoja tehnyttä Sandy-myrskyä kutsuttiin hybridimyrskyksi.

hyttysansa, hyttyskeräin laite, jonka luvataan houkuttelevan hyttysiä ja imuroivan ne säiliöönsä kuolemaan (Katso Kuukauden sana -palstan heinäkuun 2012 sanaa.)

IPO (lyh.) inhimillinen pääoma; henkilöstön johtamisen termi, joka tarkoittaa työntekijän osaamiseen ja muihin yksilön kykyihin liittyviä tekijöitä. IPO on osa inhimillisiä voimavaroja.

joukkorahoitus (engl. crowdfunding) jonkin tuotteen tai palvelun rahoituksen kerääminen yksityisiltä henkilöiltä tai yrityksiltä etupäässä internetin välityksellä. Luvan tällaiseen toimintaan saa Suomessa vain yleishyödylliseen tarkoitukseen rahaa keräävä rekisteröity yhdistys.

joukkovihkiminen
, yhteisvihkiminen varsinkin erikoisten numerosarjojen päivinä (esim. 12.12.12) järjestettäviä tilaisuuksia, joissa vihitään avioliittoon lukuisia pareja peräkkäin (Katso Kuukauden sana -palstan joulukuun 2012 sanaa.)

jääkiekkoväkivalta = kaukaloväkivalta

Palaa otsikoihin

K–L

kakkoskielinen suomea toisena kielenä (oppiaine S2 = suomi kakkonen) oppiva ja käyttävä

kakkutikkari (engl. cake pop) tikkukaramellin muotoinen leivonnainen (Katso Sana sanasta -palstan kirjoitusta Cake pop ja cookie pop.)

kansalaisaloite
lakialoite, jonka kansalainen voi saada eduskunnan käsittelyyn, mikäli onnistuu kokoamaan asiansa puolelle 50 000 äänioikeutettua

kansalaistiede
muiden kuin asiantuntijoiden osallistuminen tieteentekoon esim. havaintojaan kirjaamalla ja erilaisia aineistoja täydentämällä

karuselli
(kuv.) Venäjän presidentinvaaleissa: saman henkilön käyminen äänestämässä useassa eri vaalipaikassa

kaukaloväkivalta
, jääkiekkoväkivalta tappeleminen ym. jääkiekko-ottelun aikainen väkivalta kaukalossa

ketterä kehitys
yhteiskunnan ja talouselämän joustava, nopeasti muutoksiin sopeutuva kehitys (Katso Sana sanasta -palstan kirjoitusta Ketterät.)

kinesioteippaus iholle määrätavalla kiinnitettävä teippi tai teippien muodostelma, jonka tarkoituksena on esim. lievittää kipua tai lisätä liikkuvuutta (Katso Kielikellon 3/2012 kirjoitusta Kinestesioteippaus.)

kipsisakka-allas
allas, jonka tiivistämiseen on käytetty kipsisakkaa. Talvivaaran kaivoksessa Sotkamossa vuoti rikkoutuneesta kipsisakka-altaasta jätevettä maastoon, mikä aiheutti alueella ympäristöongelmia.

kokonaisarkkitehtuuri
toimintaprosessien, tietojen ja (tieto)järjestelmien ym. kokonaisrakenne. Sanaa on käytetty sekä julkisen että yksityisen alan hallintopapereissa.

3D-tulostus = esinetulostus

koulushoppailu, koulushoppaus ilmiö, jossa vanhemmat valitsevat lapsensa koulun vertailemalla esim. eri koulujen resursseja, luokkakokoa ja oppilasaineita (Katso Kuukauden sana -palstan syyskuun 2012 sanaa.)

kuntakartta
suunnitelma kuntien yhdistämiseksi (Katso Kuukauden sana -palstan helmikuun 2012 sanaa.)

kuplatee
, helmitee, pallerotee (engl. bubble tea) alkuaan taiwanilainen makea kylmä tai kuuma teepohjainen juoma, jossa on tapiokahelmiä ja usein myös maitoa, makusiirappia, hedelmäuutetta tai muuta makuainetta

kuppikakku
(engl. cupcake) muffinivuoassa valmistettu leivonnainen, jonka pinta on kuorrutettu ja usein myös koristeltu

kutojamummo
, neulojamummo julkisella paikalla käsitöitä tekevä ja kaupitteleva eläkeläisnainen. Helsingissä Malmin aseman ylikulkutunnelin kutojamummot nousivat julkisuuteen, kun esitettiin heidän häätämistään paikalta kaupusteluluvan puuttumisen vuoksi.

kyberhyökkäys
= verkkohyökkäys

kyykkyviini
(kuv.) halpoja viinejä, joita valittaessa alkoholiliikkeessä täytyy kumartua alahyllyille

lannehelma
, lanneröyhelö, peplum vaatteen vyötäröltä alkava tav. lyhyt ja poimutettu, lantiota korostava helmamainen osa. Lannehelma voi olla myös irrallinen asuste.

lonkkaliukumäki
(kuv.) lonkkaleikkauspotilaiden nopeaan kuntoutumiseen tähtäävä hoito-ohjelma (”heti liikkeelle ja kävelyharjoituksiin”)

lumivyöryvaroitus
, vyöryvaroitus Ilmatieteen laitoksen antama varoitus lumivyöryn mahdollisuudesta

LUOMUS
, Luomus (lyh.) Luonnontieteellinen museo (Kielitoimiston suosittama taivutus: Luomuksen)

Palaa otsikoihin

M–P

maksumuuri (engl. paywall) verkkosisällön, esim. verkkolehden, ja sen käyttäjien väliin luotu este, joka sallii koko aineiston käyttämisen vain maksua vastaan (Katso myös Kuukauden sana -palstan marraskuun 2012 sanaa ja Sana sanasta -palstan kirjoitusta Maksumuuri.)

mentalisoida (psyk.) jäsentää ja kuvata tunnetilojaan sekä erottaa omat tunteet muiden tunteista (Katso myös Kuukauden sana -palstan kesäkuun 2012 sanaa.)

mentalisti henkilö, joka varsinkin esiintyvänä taiteilijana haluaa antaa sen vaikutelman, että hänellä on yliluonnollisia psyykkisiä kykyjä

naapurivahti
vapaaehtoistarkkailija, jollaisia on ehdotettu poliisin avustajiksi ja jotka toimisivat poliisin ”silmänä ja korvana” erityisesti haja-asutusalueilla

nalleentua
(leik.) omaksua pankinjohtaja Björn (= Nalle) Wahlroosin talouspolitiikkaa koskevia ajatuksia

nallekriisi
Ruotsin ja Valko-Venäjän välinen selkkaus, joka aiheutui siitä, että ruotsalaisen viestintätoimiston tempauksena Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin pudotettiin pienkoneesta pehmonalleja, jotka sisälsivät sananvapautta käsitteleviä viestilappuja

neulojamummo
= kutojamummo

nuorisotakuu
, nuorten yhteiskuntatakuu takuu alle 30-vuotiaiden syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävistä toimenpiteistä, esim. työ- tai opiskelupaikan järjestämisestä. Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu tuli voimaan 1.1.2013.

pakurikääpä
kansanomaisessa lääkinnässä ja terveystuotteena käytetty koivun (ja muidenkin lehtipuiden) lahottajasieni. Pakurikäävän myynti elintarvikkeena oli välillä kiellettyä, mutta vuoden 2011 lopulla Evira antoi luvan käyttää sitä mm. teessä ja erilaisissa ravintolisissä.

paljasjalkailu
juokseminen ja muu liikkuminen avojaloin

paljasjalkakengät
kevyet vaimentamattomat kengät, joilla käveleminen vaikuttaa kehoon samalla tavalla kuin paljain jaloin kävely

paljuilu
kylpypaljussa rentoutuminen

pallerotee
= kuplatee

palomuuri
(kuv., tal.) kriisirahastoista, joiden avulla pyritään estämään talouskriisin leviäminen euromaasta toiseen

palvelualoite
kuntaa velvoittava pyyntö vertailla omaa palveluaan yksityisen yrityksen tuottamaan palveluun. Tällaista on ehdotettu käyttöön mm. Helsingissä.

pd-raha
positiiviseen diskriminaatioon eli erityiskohteluun perustuva lisäraha, jota myönnetään Helsingissä eräille kouluille ja jonka avulla saadaan mm. palkatuksi tavallista enemmän opettajia. Näin pyritään tukemaan kouluja ja ehkäisemään syrjäytymistä alueilla, joilla on paljon maahanmuuttajia.

peplum
= lannehelma

pilvipalvelu
(tietotekn.) (engl. cloud computing service) hajautettu verkkopalvelu, jossa tietokoneita, ohjelmia ja tietoteknisiä palveluja käytetään verkon kautta. Tietotekniikan termitalkoot suosittaa käytettäväksi termejä tietotekniikan resurssipalvelu tai etäresurssipalvelu.

printti
painettu julkaisu, paperiversio sähköisen vastakohtana. Ennestään sanalla on tarkoitettu tulostetta ja painokuvaa.

protaus
(ark.) proteiinipitoisen ravinnon suosiminen

pätkävaltuutettu
(ark.) kesken toimikauden varavaltuutetun paikalta varsinaiseksi valtuutetuksi siirtynyt henkilö (kunnan)valtuustossa

Palaa otsikoihin

Q–S

QR-koodi (engl. QR = Quick Response) yhdentyyppinen ruudunmuotoinen kuviokoodi eli kaksiulotteinen kuviokoodi, joka sisältää tietoa siihen liittyvästä kohteesta. Koodin sisältämä tieto voidaan lukea esimerkiksi kamerakännykän avulla. QR-koodi on rekisteröity tavaramerkki. (Katso Tietotekniikan termitalkoot 10.1.2012.)

roll up
(engl.) = rullajuliste

rullajuliste
, roll up rullattava mainosjuliste

sairausläsnäolo
(ruots. sjuknärvaro) läsnäolo työpaikalla sairaana. Sairaussakon uhan pelätään aiheuttavan sairausläsnäoloja. (Katso Kuukauden sana -palstan lokakuun 2012 sanaa.)

sairaussakko yleisiin työehtoihin ehdotettu ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus (Katso Kuukauden sana -palstan lokakuun 2012 sanaa.)

sarjavihkiminen = joukkovihkiminen

sitouttamisbonus, stay-bonus talousvaikeuksissa olevien yhtiöiden johtajille ja asiantuntijoille maksetuista palkkioista, joilla heitä houkutellaan jäämään yhtiöiden palvelukseen (Katso Kuukauden sana -palstan maaliskuun 2012 sanaa.)

sopeutustoimet valtion menojen leikkaukset ja verojen korotukset julkisen talouden vakauttamiskeinoina

sosiaalinen kirjanmerkki (tietotekn.) kirjanmerkki, joka on tallennettu julkiselle verkkosivustolle ja jonka tallentaja voi halutessaan jakaa muiden sivuston käyttäjien kanssa. Tietotekniikan termitalkoot ja Sosiaalisen median sanasto suosittavat käytettäviksi termejä verkostokirjanmerkki tai yhteisökirjanmerkki.

sosteri (lyh., ark.) sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä syntyvä organisaatio. Sosteri on myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytössä oleva nimi.

sote-alue alue, jolla on yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

stay-bonus = sitouttamisbonus

striimaus (ark.) = suoratoisto

sukkanuttura nuttura, jonka tukena on sukka tai sukasta tai sukkahousuista leikattu kappale

suoratoisto, virtaustoisto, ”striimaus” (engl. streaming) tiedon siirto ja käyttö yhtäaikaisesti niin, että käyttö aloitetaan ennen kuin tieto on kokonaisuudessaan siirretty vastaanottajalle. Suoratoistoa voidaan hyödyntää mm. internetissä kuvaa ja ääntä siirrettäessä. Esim. useita Musiikkitalon konsertteja voi seurata internetistä suoratoistolähetyksinä.

SUP (lyh.) (engl. = stand-up paddling) melominen seisoen

supata (vrt. SUP) meloa seisten lainelautaa muistuttavalla SUP-laudalla

Palaa otsikoihin

T–Y

tablettiversio (tietotekn.) lehden, tietokoneohjelman tm. taulutietokoneella käytettäväksi suunniteltu versio

talkoistus ideointi- tai asiantuntijatyön teettäminen palkkiotta ennalta määrittelemättömän joukon avulla verkon kautta. Talkoistusta käytetään esim. Wiki-sanakirjojen teossa. (Katso Kuukauden sana -palstan toukokuun 2012 sanaa.)

talousjyrkänne (engl. fiscal cliff) veronkorotuksista, menoleikkauksista ja valtion maksukyvyttömyydestä johtunut kolmoisuhka, jonka pelättiin syöksevän Yhdysvaltain talouden taantumaan

timanttijuhla (engl. Diamond Jubilee) Britannian kuningattaren Elisabetin 60-vuotisvallassaolon juhla

torikokousliike kansainvälisen rahan valtaa vastustavan Occupy-liikkeen (”vallatkaa Wall Street”) liikehdinnästä Suomessa

turvakaukalo (urh.) mm. joustavien laitojensa ansiosta pelaajien kannalta (varsinkin taklaustilanteissa) turvallisempi kaukalo

tuulipäivä maailman tuulipäivä järjestettiin 15. kesäkuuta tuulivoiman edistämiseksi

työsulkupelaaja (urh.) NHL-liigasta työsulun aikana tilapäisesti muualle kiekkoilemaan siirtynyt pelaaja

täpätä (ark.) näpäyttää kosketusnäyttöä tietystä kohdasta jonkin toiminnon aikaansaamiseksi. Täppäämällä voidaan esim. tehdä jokin valinta tai avata jokin sovellus. Tietotekniikan termitalkoot suosittaa yleiskielessä käytettäväksi verbiä napauttaa.

vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, VATU valtionhallinnon tehostamiseen tähtäävä säästöohjelma

warettaa (engl. software) levittää verkossa luvattomasti tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa aineistoa, esim. musiikkia

vastajytky, antijytky tammikuun presidentinvaalien tuloksesta. Etenkin Vihreiden ehdokkaan menestys tulkittiin vastareaktioksi Perussuomalaisten eduskuntavaaleissa saamalle suosiolle, ”jytkylle”. (Katso Kuukauden sana -palstan tammikuun 2012 sanaa.)

VATU (lyh.) = vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

verkkohyökkäys, kyberhyökkäys (tietotekn.) (engl. cyber attack) hyökkäys, jolla pyritään tietoverkon kautta vahingoittamaan tai tuhoamaan tietoverkkoja tai -järjestelmiä

vesipokeri pokeri, jossa häviäjä joutuu nostamaan kortin ja juomaan vettä niin monta lasillista kuin kortin numero osoittaa

whoopie (engl.) pieni pyöreä leivonnainen (tai kakku), joka koostuu kahdesta pehmeästä leivospohjasta, joiden välissä on täytettä

villiruoka luonnosta saatava ruoka (Katso Kuukauden sana -palstan elokuun 2012 sanaa.)

villiuinti luonnonvesissä uiminen (Katso Kuukauden sana -palstan elokuun 2012 sanaa.)

virtaustoisto = suoratoisto

vyöryvaroitus = lumivyöryvaroitus

ydintoiminta-analyysi, ydintoimintoanalyysi yrityksen tai organisaation keskeisimpien tavoitteiden ja tehtävien määrittely

yhteiskuntatakuu ks. nuorisotakuu

yhteisvihkiminen = joukkovihkiminen

Koonneet Riitta Eronen ja Raija Moilanen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa

Kooste sanapoiminnoista 2010–2016

Palaa otsikoihin