Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Sanapoimintoja vuodelta 2010


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanatietokantaan poimittiin vuonna 2010 eri lähteistä runsaat viisituhatta uutta tai muuten ajankohtaista sanaa. Sanatietokantaa käytetään Kielitoimiston sanakirjan, kielenhuollon ja muun tutkimuksen tarpeisiin.

Sanat ovat kiinnostavia myös yleisestä näkökulmasta: kertovathan ne vuoden tapahtumista ja ilmiöistä niin koti-Suomessa kuin maailmallakin. Alla oleva luettelo on näyte poimituista sanoista (ei siis lista ”virallisista suosituksista”). Vielä ei voi tietää, mitkä poimituista sanoista jäävät kieleen ja löytävät ehkä tiensä sanakirjaankin, mitkä taas osoittautuvat päiväperhoiksi.

Palaa otsikoihin

A–H

aakkoset, ”apinahuume” (ark.) = MDPV

aluehallintovirasto (lyh. AVI tai avi) lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä hoitavia alueellisia virastoja, joille vuoden 2010 alussa siirtyivät mm. entisten lääninhallitusten tehtävät

AVI, avi (lyh.) = aluehallintovirasto

degrowth (engl.) aate ja toimintatapa, joka pyrkii hillitsemään talouden jatkuvaa kasvua, jotta maailma ja sen luonnonvarat säästyisivät tulevillekin sukupolville, talouslasku (talouskasvun vastakohta)

digitaalinen jalanjälki (engl. digital footprint) = verkkonäkyvyys

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (lyh. ELY tai ely) valtionhallinnon alueellisia kehittämis- ja palvelukeskuksia, joille vuoden 2010 alussa siirtyivät mm. entisten työ- ja elinkeinokeskusten tehtävät

ELY, ely (lyh.) = elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

globaalienglanti
, globish (engl., sanoista global ja English) kansainvälisissä yhteyksissä käytettävä, rakenteeltaan yksinkertainen englanti, maailmanenglanti

haktivismi (sanoista hakkeri ja aktivismi) laiton aktivismi verkossa

hellevaroitus säätiedotuksen yhteydessä annettava virallinen varoitus odotettavissa olevasta kovasta helteestä (Ilmatieteen laitoksen uusi palvelu)

henkilöskanneri, ”alastonskanneri”, lentokenttien turvatarkastuksessa käytettävä, matkustajan alastomana näyttävä kuvauslaite

hiilijalanjälki, hiilipaino (kuv.) yksilön tai yhteisön kulutuksen tai tuotteen valmistamisen ja sen elinkaaren aiheuttama hiilidioksidipäästöjen määrä, ilmastopaino (Katso Kuukauden kielijuttu -palstan Ilmastodieetillä.)

hygieniatarra myymälöiden ym. liikkeiden siisteyttä kuvaamaan ehdotettu kasvojen ilmeellä viestivä tarra

häirikkölumi runsas, mm. rautatieliikennettä haittaava lumi

Palaa otsikoihin

I–L

ideamyynti, ideanmyynti = pitsaus

ilmastodieetti (kuv.) hiili- eli ilmastopainoa keventävä, entistä vähemmän luonnonvaroja kuluttava elämäntapa

ilmastopaino = hiilijalanjälki, hiilipaino

jepa (slangia) kiva, hyvä

joukkoäly (engl. collective intelligence) ryhmän jäsenten vuorovaikutukseen perustuva kyky suorittaa erilaisia älyyn pohjautuvia toimintoja, kollektiivinen älykkyys, kollektiiviäly. Sanaa on käytetty varsinkin tietoteknisistä innovaatioista puhuttaessa. (Katso Sana sanasta -palstan Joukkoälyä ja joukkoälyttämistä.)

kanooppi = sointilatvus

kestävyysvaje (tal.) heikkous, kestämättömyys, esim. valtiontalouden kestävyysvaje

kollektiivinen älykkyys, kollektiiviäly = joukkoäly

Kreikan-tauti Euroopan unionia ravisuttanut Kreikan talouskriisi

kukkahattutäti, kukkis (ark.) sana, jolla viitataan mm. vähemmistöjä puolustaviin idealisteihin ja toisten asioihin ja mielipiteisiin puuttuviin ja neuvojaan auliisti jakeleviin (nais)henkilöihin

latauslista lista musiikkikappaleista, joita verkko- ja mobiilikaupassa on ladattu (myyty) eniten

lavarunous (engl. poetry slam), runot, joita niiden kirjoittajat esittävät julkisilla paikoilla, esim. ravintolassa, järjestettävässä kilpailussa. Lavarunouden ensimmäinen suomenmestaruuskilpailu järjestettiin Helsingin juhlaviikoilla 2010.

lemmenlukko lukko, johon rakastunut pari kaiverruttaa nimensä ja jonka he kiinnittävät julkiselle paikalle (esim. sillankaiteeseen) rakkautensa merkiksi

livettää (slangia) olla paikalla henkilökohtaisesti, ”livenä”, ei esim. tietokoneyhteyden avulla

lumiosaaminen taito ja tekniikka, jonka avulla pystytään hoitamaan liikenne mm. lentokentillä runsaastakin lumentulosta huolimatta, snow-how  (Katso Kuukauden kielijuttu -palstan Lumiosaamista.)

Palaa otsikoihin

M–P

maabrändi valtiosta luotava myönteinen mielikuva, jonka avulla maata pyritään tekemään tunnetuksi ulkomailla

maahanmuuttokriittisyys kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoon

maailmanenglanti = globaalienglanti, globish

MDPV (lyh.) kemiallinen yhdiste metyleenidioksipyrovaleroni, jota käytetään huumausaineena ja josta arkikielessä käytetään myös sanaa aakkoset

mummolaki (leik.) ulkomaalaislakiin suunniteltu lisäys, joka olisi mahdollistanut Suomessa asuvien siirtolaisten iäkkäiden vanhempien oleskelun lastensa luona

nanosukset, ”nanot”, nanopinnoitteisen pohjansa ansiosta sää- ja latuoloihin mukautuvat sukset, joita ei tarvitse voidella

nettirasismi verkkokirjoittelussa esiintyvä rasismi   

nolari, nollakymmen, nolkytluku (ark.) 2000-luvun ensikymmen

nopeajuna
erityisen nopeasti liikkuva huippumoderni juna, jollaisen käyttöönotto lyhensi huomattavasti matka-aikaa Helsingin ja Pietarin välillä

normipäivä (ark.) normaali päivä. Normi- on korvannut sanan normaali myös lukuisissa muissa yhteyksissä: normiruoka, normiopiskelija, normiyhteiskunta.

opetus- ja kulttuuriministeriö entinen opetusministeriö

paljastussivusto salaisina pidettyjä tietoja julkistava Internet-sivusto, vuotosivusto, esim. Wikileaks

parhaus, parhautta (ark.) paras mahdollinen, parasta mahdollista, esim. myönteinen arviointi: esitys oli silkkaa parhautta

piilovesi tuotteen valmistukseen käytetty luonnonvaroja kuluttava vesimäärä, joka ei näy lopputuotteessa

pitsaus (ark.) (engl. pitching) idean esittely rahoittajille; Kielitoimiston ehdotus suomalaiseksi vastineeksi ideamyynti (~ ideanmyynti)

prinsessapari prinsessa ja hänen puolisonsa (vrt. presidenttipari). Sanaa käytettiin prinsessa Victorian ja hänen puolisonsa Danielin häistä kertovissa uutisissa

Palaa otsikoihin

R–S

Ruotsidemokraatit (ruots. Sverigedemokraterna) maahanmuuttovastaisuudestaan tunnetuksi tullut ruotsalainen puolue

sissiviljely kaupungin joutomaiden valtaaminen ja käyttäminen pienimuotoiseen viljelyyn

snow-how (engl.) = lumiosaaminen

sointilatvus ääntä hajottava ja akustiikkaa parantava laite, jollainen on mm. Helsingin uuden Musiikkitalon konserttisalin katossa. Sana sointilatvus voitti Helsingin Sanomien järjestämän kilpailun, jossa etsittiin sanalle kanooppi suomenkielistä vastinetta.

sormitietokone (engl. tablet computer) litteä kannettava kosketusnäyttötietokone, joka soveltuu hyvin mm. verkkolehtien lukemiseen ja sähköpostin käyttöön. Sana valittiin voittajaksi Helsingin Sanomien järjestämässä nimikilpailussa. Sormitietokoneista tunnetuimpia on Applen tuotemerkki iPad. (Katso Sana sanasta -palstan Sormitietokone.)

sosiaalinen shoppailu sosiaalista mediaa hyödyntävä sähköinen kaupankäynti (Katso Sana sanasta -palstan Sosiaalinen shoppailu.)

stroke (engl.) aivohalvaus. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan Tampereen yliopistollisen sairaalan aivoverenkiertohäiriöpotilaita hoitavan yksikön englanninkielinen nimi Stroke Unit oli kieli- ja hallintolain vastainen ja se piti vaihtaa suomenkieliseen elokuun loppuun mennessä. Uusi nimi on aivoverenkiertohäiriöyksikkö.

sukupuolineutraali avioliittolaki eräissä maissa jo voimassa oleva laki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton

superruoka (engl. superfood) terveyttä edistävä ruoka, esim. mustikat ja ruisleipä

syöksyvirtaus kuuro- tai ukkospilvestä laskeva, äkillisiä myrskyjä aiheuttava voimakas kylmä ilmavirtaus

Palaa otsikoihin

T–Y

talouslasku = degrowth

teekutsut, teekutsuliike (engl. Tea Party) Yhdysvalloissa toimiva äärikonservatiivinen liike, joka vastustaa etenkin presidentti Obaman uudistuspolitiikkaa

tuhkapilvi Islannin tulivuorenpurkauksesta syntynyt tuhkasta ja kaasuista muodostunut pilvi, joka lamautti Euroopan lentoliikenteen ja synnytti lukuisia uudissanoja: tuhkajumi, tuhkakaaos, tuhkavahinko, tuhkauhka

tuorekosmetiikka
kosmetiikkatuotteita, joihin käyttäjä itse sekoittaa tehoaineet ennen
ensimmäistä käyttökertaa

tykkääjä (ark.) kannattaja, puoltaja. Tykkääjä on henkilö, joka esim. yhteisömedia Facebookissa on ilmaissut pitävänsä jostakin tai kannattavansa jotakin eli ”tykänneensä” kyseisestä asiasta.

tähtitanssija eräiden tanssijoiden ammattinimike Kansallisbaletissa. Sanaa on käytetty myös television tanssiohjelman ”Tanssii tähtien kanssa” osallistujista.

urapolku = vakinaistamispolku

vakinaistamispolku yliopistossa kokeiltava tutkijan uralle pääsyä helpottava järjestelmä, urapolku

wallah (arab. ’Jumalan nimeen’) vahvistus- ja täytesana, joka on maahanmuuttajataustaisten nuorten puheesta levinnyt laajemmallekin ns. etnoslangiin. Sana on myös yleisen ilmauksen mä vannon taustalla.

vanhustenkeskus pitkäaikaissairaaloja korvaamaan perustettu vanhusten hoitoyksikkö

verkkonäkyvyys (esim. yrityksen tai poliitikon) näkyminen verkossa ja sen sosiaalisessa eli yhteisöllisessä mediassa; käytössä myös samaa tarkoittava kuvailmaus digitaalinen jalanjälki

vihapuhe varsinkin vähemmistöihin tai julkisuuden henkilöihin kohdistuva uhkailu ja mustamaalaus erityisesti verkossa, jossa on myös mm. maahanmuuttovastaisuutta lietsovia vihasivustoja

vuotosivusto = paljastussivusto

yksilöllistetty hoito (lääk.) tautien ehkäisy ja hoito, jossa otetaan huomioon potilaan tai potilasryhmän yksilölliset hoitoon vaikuttavat ominaisuudet (esimerkiksi ulottamalla tutkimus jopa yksilön perimään ja molekyylitasolle). Ilmaus on Lääketieteen sanastolautakunnan suositus englanninkielisen termin personalized medicine vastineeksi.

Koonnut Riitta Eronen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa

Kooste sanapoiminnoista 2010–2016


Palaa otsikoihin