Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Sanakirjan ja aineiston suhde

Kielitoimiston sanakirja on päivitettävä sanakirja, joten siihen myös kerätään aineistoa jatkuvasti. Sanakirjan uusi aineisto perustuu Kotimaisten kielten keskuksen nykysuomen sanatietokantaan, ja lisäksi sanakirjaa päivitetään muun muassa eri alojen sanastojen sekä kielenhuollon uusien suositusten pohjalta.  

Sanatietokanta kasvaa sanakirjantoimittajien ja muiden Kotuksen nykykielen asiantuntijoiden sanastustyön ansiosta. Sanakirjantoimittajat poimivat tietokannasta ne ilmaukset, jotka ovat levinneet yleiseen käyttöön, ja ottavat ne käsittelyyn sanakirjaa varten. Osa käsiteltävistä sanoista karsiutuu toimitustyön edetessä. Lopulta hyvin pieni osa sanatietokannan uusista sanoista päätyy sanakirjaan.

Kielitoimiston sanakirja on sekä kuvaileva että normatiivinen, toisin sanoen siinä kuvataan yleistä kielenkäyttöä, mutta myös annetaan suosituksia neutraalista asiatyylistä. Nykysuomen sanatietokanta puolestaan ei ota kantaa kielenkäytön normeihin, vaan se on puhtaasti kuvaileva aineistokokonaisuus.