Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Uudet sanat artikkeleiksi


Palaa otsikoihin

Mistä sanat tulevat?

Usein sanakirjan toimitukselta kysytään, mistä uudet sanat tulevat sanakirjaan. Suuri osa uusista sanakirjasanoista löytyy järjestelmällisen aineistonkeruun eli sanastuksen kautta.

Vuosittain sanakokoelmamme karttuvat 6 000–7 000 sanalla, mutta näistä vain pieni osa päätyy lopulta sanakirjaan. Kerätyistä sanoista tehdyt sähköiset sanaliput käydään läpi määrävälein. Joukosta poimitaan toimitusperiaatteiden mukaan sanakirjaan sopivat sanat, joista sitten kirjoitetaan sana-artikkeli.

Osa sanakirjaan päätyvistä sanoista löytyy muulla tavoin kuin varsinaisen aineistonkeruun kautta. Sanakirjan käyttäjät saattavat esimerkiksi huomata, että jokin sanakirjaan kuuluva sana puuttuu sieltä ja vinkata toimitusta asiasta. Myös Kotuksen kielineuvonnan kautta toimitukselle tulee sanaehdotuksia.

Joskus kirjoittaessaan sana-artikkelia yhdestä sanasta toimittaja saattaa huomata, että siihen liittyy muitakin sanoja, jotka eivät vielä ole sanakirjassa. Esimerkiksi dyykkaria määritellessään sanakirjantoimittaja voi oivaltaa, että sanakirjasta puuttuu verbi dyykata. Oraalivaiheen ottaminen sanakirjaan edellyttää myös anaalivaiheen, fallisen vaiheen (esimerkkinä sana-artikkelissa fallinen), latenssivaiheen ja genitaalivaiheen (puuttuu vielä sanakirjastamme – mutta ei kauan) pääsyä mukaan.

Palaa otsikoihin

Sana-artikkelin kirjoittaminen

Kun toimittaja on löytänyt sanakirjaan kuuluvan sanan, alkaa toimitustyö tavallisesti sijoittamalla sana laajempaan kontekstiin: tutkaillaan, mihin kohtaan kielen verkkoa sana kuuluu. Tämä saattaa käynnistää lumipalloilmiön. Huomataan esimerkiksi, että sanan selittämiseen tarvitaan sanoja, joita ei vielä ole sanakirjassa, joten nekin on määriteltävä. Esimerkiksi mäntää ei voi määritellä ilman sylinteriä.

Usein sana-artikkelin laatiminen vaatii sinnikästä tiedonhakua. Toimittajan pitää pystyä laatimaan täsmällinen määritelmä vaikkapa sellaisille sanoille kuin diskontata, galvaaninen, helmineule, hyperteksti ja tapahtumahorisontti. Kenenkään yleissivistys ei riitä kaikkeen tähän, joten luotettava tieto on osattava etsiä sopivista lähteistä.

Apuna käytetään mm. muita sanakirjoja, hakuteoksia ja verkkosivustoja sekä eri alojen oppikirjoja, sanastoja ja asiantuntijoita. Lopulta eri lähteistä löydetty tieto puristetaan tiiviiksi sana-artikkeliksi.

Palaa otsikoihin

Selitteet ja esimerkit

Usein selitettä täydennetään esimerkeillä, joiden tehtävä on avata merkitystä, täydentää määritelmää ja havainnollistaa, miten sana toimii lauserakenteessa. Kielitoimiston sanakirjassa esimerkit eivät ole autenttisia, vaan toimittaja muotoilee ne itse.

Joskus sana-artikkeliin ei tule lainkaan selitettä, vaan se korvataan yhdellä tai useammalla esimerkillä. Näin menetellään etenkin deskriptiivisten hakusanojen (lillua, hyllyä) tapauksessa tai jos hakusanan merkitys on jo muuten selvä. Esimerkiksi monet yhdyssanat ovat sillä tavoin läpinäkyviä, että kokonaisuuden merkitys selviää helposti osien perusteella (tiilitehdas, musiikkikustantamo).

Toisinaan hakusana varustetaan käyttöalamerkinnällä, joka kertoo tyyliarvosta, käyttöyhteydestä tms. (esim. ark., urh.). Kun varsinainen sana-artikkeli on kirjoitettu valmiiksi, sen loppuun lisätään taivutusmuotosarja. Siinä esitettyjen esimerkkimuotojen perusteella on mahdollista päätellä sanan loput taivutusmuodot.

Palaa otsikoihin

Sana-artikkelien jatkokäsittely

Kun toimittaja on saanut valmiiksi sopivan määrän sana-artikkeleita, on seuraava askel ristiinluku: toimittajat lukevat toistensa artikkeleita ja esittävät niihin tarvittaessa parannusehdotuksia. Tämän jälkeen taivutukseen erikoistunut kielenhuoltaja tarkistaa, että sanan taivutustiedot ovat varmasti oikein.

Lopulta artikkelit päätyvät päätoimittajalle. Hän joko hyväksyy artikkelin sellaisenaan tai joidenkin korjausten jälkeen taikka panee sen niin sanotusti odotushuoneeseen. Hyllytys saattaa johtua esimerkiksi siitä, ettei sana tai merkitys ole vielä riittävän vakiintunut päästäkseen sanakirjaan. Voi olla, että odotushuoneen hyllyllä aikansa odotellut sana pääsee sanakirjaan joskus myöhemmin.

Palaa otsikoihin