Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Miten sanakirjaa tehdään?

Kielitoimiston sanakirja kuvaa nykykieltä, joten sisällön pitäminen ajan tasalla vaatii päivittämistä. Tämä tarkoittaa toisaalta uusien sanojen lisäämistä sanakirjaan ja toisaalta vanhojen sana-artikkeleiden uudistamista.

Sekä uusia että vanhoja sana-artikkeleita varten tarvitaan uutta aineistoa, jota toimitus saa muun muassa sanastamalla eli poimimalla uudissanoja esimerkiksi sanomalehdistä. Sanakirjaan sopivasta sanasta tehdään uusi artikkeli, jonka pohjaksi kerätään tietoa eri lähteistä. Lopuksi tiedot tiivistetään rakenteisessa muodossa olevaksi sana-artikkeliksi.

Uusia artikkeleita kirjoitettaessa, samoin kuin vanhoja artikkeleita muutettaessa, on otettava huomioon koko sanakirja eli kaikki ne muut artikkelit, joihin lisäys tai muutos liittyy. Onnistunut uudistus täydentää sanakirjaa mutta myös limittyy, sopeutuu ja yhdistyy jo aiemmin olemassa olevien sana-artikkeleiden kokonaisuuteen.