Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Nykysuomen sanakirja

Ensimmäinen kattava esitys suomen kielen keskeisestä sanastosta on vuosina 1951–1961 ilmestynyt kuusiosainen Nykysuomen sanakirja, jonka on toimittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja julkaissut WSOY. Nykysuomen sanakirja kuvaa viime vuosisadan alkupuolen kielenkäyttöä ja sisältää yleiskielen sanojen lisäksi runsaasti myös vanhaa ja murteellista sanastoa. Nykysuomen sanakirjasta puuttuu paljon nykysanastoa, ja esimerkiksi käsitykset siitä, mikä on arkikieltä ja mikä yleiskieltä, poikkeavat paljon nykyisestä.