Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Kielitoimiston sanakirjan taustaa

Kielitoimiston sanakirjassa on uusittu ja laajennettu versio aiemmin julkaistusta Suomen kielen perussanakirjasta, joka ilmestyi painettuna 1990–94 ja sähköisenä CD-Perussanakirjana 1997. Perussanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan ilmestymisen välillä ehti tapahtua paljon muutoksia niin sanastossa, tyylilajien kuvauksissa kuin kielenhuollon suosituksissakin.

Vielä enemmän muutoksia on tapahtunut, jos verrataan Nykysuomen sanakirjaa ja Kielitoimiston sanakirjaa. Nykysuomen sanakirja on ilmestynyt vuosina 1951–61, eikä sen sisältöä ole koskaan uudistettu uudempiin painoksiin. Se kuvaa viime vuosisadan alkupuolen kielenkäyttöä, ja hyvin moni asia on ehtinyt muuttua kuluneina vuosikymmeninä. Nykysuomen sanakirjasta puuttuu paljon nykysanastoa, ja esimerkiksi käsitykset siitä, mikä on arkikieltä ja mikä yleiskieltä, poikkeavat paljon nykyisestä.

Nykäri, PS ja KS + taulu
Jatkumo: Nykysuomen sanakirja, Suomen kielen perussanakirja ja Kielitoimiston sanakirja. Taustalla Irma Nissisen maalaama taulu Perussanakirjan toimituksesta.