Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Mikä on Kielitoimiston sanakirja?

Kielitoimiston sanakirja on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen kielen sanakirja, jonka tarkoituksena on kuvata suomen nykyisen yleiskielen keskeiset sanavarat. Sanakirjassa on yli 100 000 hakusanaa. Siitä on julkaistu sekä sähköisiä että painettuja versioita. Sanakirjan uusin sähköinen versio on verkossa vapaasti luettavissa.

Keskeisen sanaston lisäksi sanakirjassa on mukana harvinaisempiakin sanoja: sanakirjan käyttäjä etsii usein tietoa vierassanoista ja muista ilmauksista, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Yleiskielisten sanojen ohella hakusanoina on erikoisalojen termejä, lähinnä sellaisia, jotka esiintyvät usein joukkoviestimissä.

Hakusanoina on myös arkikielisiksi luonnehdittuja sanoja; niitä käytetään paitsi puhutussa kielessä myös asiatyyliä epämuodollisemmassa ja rennommassa kirjoitetussa kielessä. Lisäksi mukana on joitakin laajasti käytettyjä slangi- ja murresanoja.

Kielitoimiston sanakirja antaa tietoa sanojen merkityksistä, oikeinkirjoituksesta, taivutuksesta ja tyylisävyistä sekä sanojen käytöstä ja käyttöyhteyksistä. Sanakirja on siis myös kieliopas.

Kielitoimiston sanakirja tukeutuu kannanotoissaan Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnan päätöksiin. Kirjaan sisältyvät kielenhuollon uusimmat suositukset ja 2000-luvun uudissanat.

Kielitoimiston sanakirja pohjautuu Kotimaisten kielten keskuksen laajaan, jatkuvasti kartutettavaan Nykysuomen sana-arkistoon ja tietokantaan.

Julkaisutiedot ja sanakirjaan viittaaminen

Kielitoimiston sanakirja. 2018. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433. Verkkojulkaisu HTML. Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 6.6.2018 [viitattu xx.xx.xxxx].

Sana-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja/tai www-osoitteella.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången