Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Kirja karjalan kielestä

Teoksen nimi Karjalan kielen sanakirja kertoo, että kirjassa kuvataan suomen sukukielen eikä suomen kielen murteiden sanastoa. Kysymyksessä on kuitenkin murresanakirja, ja sen selityskielenä on suomi.

Sanakirjassa esitellään niitä murteita, joita puhutaan Karjalan tasavallassa ja Sisä-Venäjän karjalaissaarekkeissa (erityisesti Tverin alueella) sekä Suomessa ennen kaikkea Raja-Karjalan ortodoksisiirtolaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa. Nykyisin karjalan puhujia on arvioitu olevan yhteensä vajaat 100 000, Suomessa näistä noin 5000.

Kaksi päämurretta

Karjalan kielen sanakirjassa on kuvattu kahden päämurteen sanastoa: varsinaiskarjalan (joka on jaettu perinteisesti vienalaismurteisiin ja eteläkarjalaismurteisiin) ja aunuksen (eli livvin). Lyydistä, jota pidetään nykyisin tavallisesti omana kielenään eikä karjalan kielen kolmantena päämurteena, on tehty sanakirja jo vuonna 1944 (Lyydiläismurteiden sanakirja, toim. Juho Kujola). 

Karjalan kielen sanakirjan sana-artikkelit sisältävät runsaasti eri paikkakunnilta tallennettuja värikkäitä lause-esimerkkejä. Ne valaisevat sanojen merkityksiä ja saattavat sanakirjan käyttäjän karjalaisen kulttuurin pariin.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången