Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Vauro! Suomen romanikieltä edistyneemmille

Tekijä/kirjoittaja: Kimmo Granqvist

Kuvaus: Vauro! on Suomen romanikielen oppikirja edistyneille opiskelijoille, ja se rakentuu
alkeiskirjan Vaaguno! pohjalle. Vaurossa kuvataan puhutun ja kirjoitetun romanikielen
eroja, erilaisia rinnakkaismuotoja sekä sitä, miten substantiivien ja verbien eri muotoja
käytetään. Teos on tarkoitettu ensi sijassa romanikielen ja -kulttuurin yliopistotasoiseen
opetukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös muussa aikuisopetuksessa.

Sarja: Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 165

ISSN: 2242-461X

Julkaistu: 2012

ISBN: 978-952-5446-67-8

Ulkoasu: Nid.

Sivuja: 216

Hinta: 15,00 €

Vauro