Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Teksti työnä, virka kielenä

Tekijä/kirjoittaja: Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä

Kuvaus: Teoksessa tarkastellaan työn käytänteitä ja tekstien luonnollistumia, näytetään, miten erilaisia selviöitä on mahdollista osoittaa ja avata kriittisen tekstianalyysin keinoin.

Kirjan lähtökohta on kielitieteellinen ja suunta monitieteinen. Keskeisiä teemoja ovat tekstien väliset suhteet, kielelliset konventiot, institutionaalisuus sekä kieli suhteessa yhteisön arvoihin. Esimerkkiaineistona ovat päätökset, suunnitelmat, esityslistat ja muut virkatekstit.


Sarja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 116.

ISSN: 0355-5437

Painos: 2. p.

Julkaistu: Helsinki: Gaudeamus, 2001

ISBN: 951-662-806-0

Ulkoasu: Nid. B5

Sivuja: 350

Saatavuus: Saatavissa kirjakaupoista.

Teksti työnä, virka kielenä