Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä

Tekijä/kirjoittaja: Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara

Kuvaus:

 (toim.) 2006: Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä.  Tietolipas 210, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 141. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 318 sivua. ISBN 951-746-826-1, ISSN 0562-6129. 

Kelassa asiointi on keskeisiä institutionaalisia keskustelutilanteita, joista artikkelikokoelma tarjoaa kokonaiskuvan. Välineitä työnsä kehittämiseen kirjasta saavat sekä asiointityön tekijät että asiointitilanteita tarkastelevat tutkijat.

Sarja: Tietolipas 210, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 141

ISSN: ISSN 0562-6129

ISBN: 951-746-826-1

Ulkoasu: Nid.

Sivuja: 318

Saatavuus: Kirjan myynti Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja kirjakaupat.