Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Kieli- ja nimilausunnot

Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston asiantuntijat neuvovat yleiskieltä, virkakieltä, EU-kieltä ja nimistöä koskevissa asioissa. Laajempaa selvitystä vaativissa kysymyksissä asiantuntijat laativat pyynnöstä myös selvityksiä ja virallisia lausuntoja.
  • Yleisen kielenhuollon lausunnot ja selvitykset koskevat kieli- ja kielenkäytön kysymyksiä.
  • Virkakielen selvityksissä ja lausunnoissa on usein kyse tekstin merkityksen tulkinnasta, mutta myös esimerkiksi termeistä.
  • Nimilausuntoja ja -selvityksiä annetaan paikannimistä, etu- ja sukunimistä sekä muistakin erisnimistä ja niiden käytöstä.

Selvitykset ja lausunnot ovat maksullisia: niistä veloitamme taustaselvitykseen, lausunnon valmisteluun ja kommentointiin kuluneiden työtuntien mukaan. Asiantuntijatyön hinnat on eritelty palveluhinnastossamme.

Selvitysten ja lausuntojen valmisteluun on syytä varata aikaa 2–3 viikkoa. Tätä kiireellisemmästä työstä veloitamme 100 %:n lisämaksun. Laajat toimeksiannot toteutamme ja hinnoittelemme sopimuksen mukaan.


Osoite

Selvitys- tai lausuntopyynnön voi lähettää postitse:

Kotimaisten kielten keskus
Kielitoimisto
Hakaniemenranta 6
00530 HELSINKI