Siirry sisältöön

Kirjaston kokoelmat ja tietokannat

Kirjasto sisältää Kotimaisten kielten keskuksen kokoelmien lisäksi Opetushallituksen ja Suomen Akatemian kirjastojen kokoelmat. Yleiskokoelman keskeisiä aloja ovat suomen kielen ja muiden uralilaisten kielten tutkimus, kansatiede ja kansanrunoudentutkimus. Kokoelmissa on tutkimuksia uralilaisten kansojen historiasta, arkeologiasta ja kirjallisuudesta. Tärkeä aihealue on myös pohjoismaisten ja balttilaisten kielten ja kansojen tutkimus. Muut lähialat, kuten indoeurooppalaisten, altailaisten ja slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimus, ovat hyvin edusteilla. Kirjastossa on laaja kokoelma nimistökirjallisuutta sekä runsaasti  Suomen paikallishistorioita.

Yleisen ja soveltavan kielitieteen alalta hankitaan Kotimaisten kielten keskuksen hankkeiden tarpeisiin muun muassa leksikografiaan, tietokonelingvistiikkaan ja tekstintutkimukseen liittyvää kirjallisuutta. Kirjastoon kuuluu myös vanhan kirjallisuuden kokoelma, joka sisältää muun muassa Fennica- ja Lapponica-aineistoa.

Hakaniemenranta 6:n muiden virastojen kokoelmien sisältämät alat (tiedepolitiikka, tieteentutkimus, tieteenhistoria, tutkimusmenetelmät, kansainvälinen liikkuvuus, koululaitos, korkeakoulut ja kasvatus) ovat hyvä lisä kirjastoon.

Kirjastotietokannat Helka ja Melinda

Kirjastoon saapuva aineisto luetteloidaan ja kuvaillaan asiasanoilla Helka-tietokantaan, joka on Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ja sen lähipiirissä toimivien kirjastojen yhteinen kokoelmatietokanta. Viitetiedot ovat haettavissa myös Suomen yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen yhteisluettelosta Melindasta ja Finnasta.

Aineiston tallennus aloitettiin Kotuksessa 1993. Kaikki aineisto on haettavissa suomenkielisten asiasanojen avulla (Kielitieteen asiasanasto, Yleinen suomalainen asiasanasto). Vanhempaa aineistoa haettaessa on hyvä käyttää yleistä sanahakua.

Kirjastomme asiakaspäätteessä on aina avoinna istunto Helkaan. Voit myös käyttää Helkaa oman koneesi www-selaimella. Tunnuksemme kirjastotietokannoissa on Su.

Artikkelitietokannat Arto ja Kati

Uralistiikan bibliografiset viitteet sekä Kotimaisten kielten keskuksen henkilökunnan julkaisujen bibliografiset viitteet tallennetaan Arto-tietokantaan tunnuksella Urbis. Sisällönkuvailussa käytetään suomen- ja englanninkielisiä asiasanoja. Arto sisältää tiedot pääasiassa kotimaisissa aikakauslehdissä, sarjoissa ja kokoomateoksissa julkaistuista eri alojen artikkeleista noin 1980-luvulta lähtien, mutta esimerkiksi uralistiikan artikkelit ovat Artossa koko bibliografian kattamalta ajalta (1917–).

Varhemmin ilmestyneiden uralistiikan monografioiden ja artikkelien tiedot on tallennettu ja niistä on tehty sisällönkuvailut myös Kati-tietokantaan, joka on käytettävissä edelleen KATI-CD-ROM:ina. Siinä uralistiikan julkaisut on koottu Uralica-alatietokannaksi, jonka aineistosta vuosilta 1917–1987 on julkaistu painettu bibliografia (Bibliographia studiorum Uralicorum). Sama aineisto on haettavissa myös uralistiikan CD-ROMista.


Kirjaston esittelyvideo