Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.


Esimerkkejä kurssivalikoimastammePalaa otsikoihin

Asiakasviestinnän kurssi

Kohderyhmä

Asiakaskirjeiden ja -tiedotteiden kirjoittajat.

Tavoitteet

Saada yleiskäsitys siitä, mitkä seikat vaikuttavat tekstin sävyyn. Oppia muokkaamaan sävyä lukijan huomioon ottavaksi.

Sisältö

 • Millainen teksti vastaa asiakkaan tiedontarpeeseen?

 • Miten valita tekstiin sopiva näkökulma ja esittämisjärjestys?

 • Kuinka pehmentää ikävää asiaa?

 • Miten pyynnöt ja kehotukset kannattaa muotoilla?


Työtavat

Kurssi koostuu opetuskeskustelusta ja harjoituksista, ja siihen sisältyy ennakkotehtävä. Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omasta tekstistään kouluttajalta ja muilta osallistujilta.


Palaa otsikoihin

Kielenhuollon kesäpäivät

Kielessä on kesä marraskuussakin!

Kohderyhmä

Harjoitusta ja virkistystä kaipaavat tekstintekijät.

Tavoite

Oppia hyödyntämään sähköisiä ja muita tietolähteitä. Harjaantua muokkaamaan tekstejä tarkoitukseensa sopiviksi.

Sisältö

Harjoiteltavia asioita:

 • ajantasainen lähteiden käyttö


 • tekstikokonaisuuden rakentaminen (punainen lanka, otsikointi)


 • sanonnan tiivistäminen ja havainnollistaminen

 • kieliasun viimeistely (välimerkit, yhdyssanat, taivutukset)


 • tiedotteen tekeminen


Työtavat

Monipuolisista harjoituksista voi valita oman työn kannalta hyödyllisimmät. Niitä tehdään omaan tahtiin, yksin tai yhdessä. Ongelmakohdista voi keskustella kouluttajan kanssa. Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omasta tekstistään.


Palaa otsikoihin

Kielenhuoltoa kielenhuoltajille 1

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat oman työpaikkansa virallisina tai epävirallisina kielenhuoltajina.

Tavoite

Antaa varmuutta ja tarjota vertaistukea kielen huoltamiseen, päivittää tiedot kielenhuoltolähteistä.

Sisältö

Kurssilla mietitään, milloin toisen tekstiä kannattaa korjata ja miten. Päivän aikana käydään läpi uusia normeja ja arvioidaan kielenhuollon lähteiden luotettavuutta. Lisäksi etsitään ratkaisuja tapauksiin, joissa kielenhuollon ja työpaikan normit törmäävät.

Työtavat

Kohtuullisesti luennointia ja runsaasti keskustelua sekä ennakkotehtävä. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Kielenhuoltoa kielenhuoltajille 2

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat käyneet kurssin Kielenhuoltoa kielenhuoltajille 1 ja jotka toimivat oman työpaikkansa virallisina tai epävirallisina kielenhuoltajina.

Tavoite

Antaa eväitä palautteenantoon ja tekstien korjaamiseen, tarjota vinkkejä ja vertaistukea kielenhuoltoon.

Sisältö

Kurssi on jatkoa kurssille Kielenhuoltoa kielenhuoltajille 1. Päivän aikana syvennetään ykköskurssilla käsiteltyjä aiheita: palautteen antamista ja tekstien ongelmia. Kurssilla mietitään erilaisia tapoja antaa palautetta, joka ei masenna kirjoittajaa vaan parantaa tekstiä. Käydään läpi tekstien erilaisia vaatimuksia ja sitä, mitkä asiat tekstissä ovat virheitä ja mitkä taas persoonallisia valintoja.

Työtavat

Kohtuullisesti luennointia ja runsaasti keskustelua. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Kielenhuolto nyt – päivitä tietosi

Kohderyhmä

Tavalliset kirjoittajat, joilla ei ole aikaa seurata suosituksia tai kahlata paksuja oppaita läpi.

Tavoite

Saada yleiskäsitys siitä, mitä kielenhuollossa nykyään painotetaan.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi viimeaikaisia suosituksia taustoineen ja pohditaan, miten suomen kieli ja sen käyttötavat ovat muuttuneet parin vuosikymmenen aikana. Lisäksi luodaan pikakatsaus oikeinkirjoituksen perusteisiin (pilkku, luetelma, yhdyssanat, taivutus).

Työtavat

Luentopainotteinen opetuskeskustelu, ennakkotehtäviä.


Palaa otsikoihin

Koukuttava blogi

Kohderyhmä

Blogin kirjoittamista aloittelevat tai jo jonkin verran blogeja kirjoittaneet.

Sisältö ja työtavat

Iltapäivän aikana etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millä tavoin saada ilmettä blogitekstiin?

 • Millainen otsikko houkuttelee lukemaan? 

 • Voiko blogissa markkinoida tyylikkäästi?

 • Miten sovittaa yhteen oma ja työpaikan näkökulma?


Työtapoina ovat alustus ja keskustelu.


Palaa otsikoihin

Mainostajan kielipäivä 1

Kohderyhmä

Mainosten laatijat, mainos- ja tekstitoimittajat, copywriterit.

Tavoite

Oppia tuntemaan vaikuttavan kielen perusteet ja viimeistelemään

mainoksen kieliasu.

Sisältö

Koulutuspäivässä perehdytään vaikuttavan kielen piirteisiin. Lisäksi tarkastellaan tuotenimien ja yhdyssanojen oikeinkirjoitusta ja hintatietojen merkintätapaa.

Työtavat

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista. Osallistujilla on mahdollisuus saada mainostekstistään palautetta kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta.


Palaa otsikoihin

Mainostajan kielipäivä 2

Kohderyhmä

Mainosten laatijat, mainos- ja tekstitoimittajat, copywriterit.

Tavoite

Syventää tietoja vaikuttavasta kielestä ja saada käsitys kuvan ja tekstin suhteesta.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vaikuttavaa kielenkäyttöä. Erityisesti pohditaan, miten kuvan ja sanan saa täydentämään toisiaan ja kuinka sanoilla voi ja kannattaa leikitellä.

Työtavat

Koulutus koostuu luennoista, keskusteluista ja harjoituksista. Osallistujilla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta mainostekstistä.

Palaa otsikoihin

Millaisella kielellä Twitterissä?

Kohderyhmä

Twitter-kirjoittajat, jotka kaipaavat vinkkejä toimivaan kirjoittamiseen, kun käytössä on vain 140 merkkiä.

Tavoite

Saada varmuutta tekstin tiivistämiseen ja sananvalintoihin.

Sisältö

 • Twitter-suomen piirteitä
 • Tiivistäminen
 • Aihetunnisteiden eli hashtagien taivuttaminen
 • Tviittien sananvalinta ja tyyli
 • Tviittaajien nopeakäyttöisiä kielenhuoltolähteitä

Työtavat

Opetuskeskustelu.

Palaa otsikoihin

Ohjeet helppokäyttöisiksi

Kohderyhmä

Toimintaohjeiden laatijat.

Tavoite

Oppia tekemään ohjeita, jotka lukija ymmärtää ja joita hän noudattaa mielellään.

Sisältö

 • Miten kirjoittaa havainnollinen ja helppolukuinen ohje, joka vastaa lukijan kysymyksiin?

 • Kuinka rajata mukaan otettavat asiat ja järjestää ne toimivaksi tekstiksi?

 • Millä tavoin ohjeesta saa sekä puhuttelevan että diplomaattisen?


Työtavat

Opetuskeskustelu ja harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä. Osallistujilla on mahdollisuus saada tekstistään palautetta kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta.


Palaa otsikoihin

Oikeinkirjoitus kuntoon

Kohderyhmä

Kaikki kirjoittajat.

Tavoite

Saada varmuutta kieliasun viimeistelyyn ja palauttaa mieleen oikeinkirjoituksen perussäännöt.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielenhuollon perusteisiin ja kerrataan keskeisimmät oikeinkirjoitussäännöt. Kirjoitetaanko

 • ajan tasalla vai ajantasalla


 • kickboxingtunnit vai kickboxing-tunnit

 • TEM:in, TEM:n vai Temin

 • uimastadion vai Uimastadion?

Yhdyssanojen, lyhenteiden ja alkukirjaimen valinnan lisäksi käsitellään mm. välimerkkejä ja numeroilmauksia sekä luodaan katsaus hyödyllisiin kirjoittajan apuneuvoihin.

Työtavat

Tietoiskuja ja runsaasti harjoituksia. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä.


Palaa otsikoihin

Oikeinkirjoitusta verkossa

Kohderyhmä

Kaikki oikeinkirjoituksesta kiinnostuneet, etenkin ne, joiden on vaikea päästä perinteiselle kurssille.

Tavoitteet

Päivittää kielitiedot ja harjaantua viimeistelemään tekstiä.

Sisältö ja työtavat

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Aihepiireinä alkukirjaimet, välimerkit, yhdyssanat, numerot, lyhenteet ja vierassanojen taivutus. Kurssilla on runsaasti harjoituksia, joiden oikeat vastaukset näkyvät heti.


Lisäksi kurssi sisältää

 • teoriaosuuksia ja alustuksia

 • vinkkejä luotettavan kielitiedon lähteistä

 • lopputestin, johon saat kouluttajan palautteen

 • tulostettavan todistuksen.


Palaa otsikoihin

Pilkunviilausta toimittajille

Kohderyhmä

Toimittajat, jotka kirjoittavat itse tai käsittelevät toisten tekstejä.

Tavoite

Kyetä soveltamaan kielenhuollon suosituksia lehtikieleen ja välttämään hankalia lauserakenteita.

Sisältö

Kurssilla käsitellään lehtitekstille tyypillisiä kielenkäyttöpulmia, kuten pilkun, kaksoispisteen, omistusliitteen ja pronominien käyttöä. Päivän aikana tutustutaan mammuttivirkkeiden syntysyihin ja harjoitellaan niiden pilkkomista. Lisäksi käydään läpi kieliopin perusasioita sekä tutustutaan uusiin normeihin ja kielenhuollon lähdeteoksiin.

Työtavat

Kohtuullisesti luennointia ja runsaasti harjoituksia sekä ennakkotehtävä. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus saada palautetta tekstistään.

Palaa otsikoihin

Pointtia poveriin

Kohderyhmä

Diaesityksen tekijät, kuten sihteerit, kouluttajat ja asiantuntijat.

Tavoite

Oppia tekemään helppolukuisia ja kieleltään havainnollisia Powerpoint-esityksiä, jotka erottuvat myönteisesti muiden organisaatioiden materiaaleista.

Sisältö

 • Kuinka tehdä asiantuntijamateriaalista uskottava ja kielellisesti selkeä esitys?

 • Miten käyttötarkoitus vaikuttaa dian sisältöön?

 • Kuinka dioista saa nopeasti hahmotettavia?

 • Miten otsikoida diat, taulukot ja kuviot?

Työtavat

Kurssi koostuu opetuskeskustelusta ja harjoituksista, ja siihen sisältyy ennakkotehtävä. Aamupäivän aikana työstetään koneella omaa esitystä. Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Reagoi reklamaatioon, vakuuta vastauksella

Kohderyhmä

Asiakaspalautteen käsittelijät ja muut kirjoittajat, joiden työtehtäviin kuuluu vastata reklamaatioihin.

Tavoite       

Saada valmiuksia vastata reklamaatioon niin, että asiakas pysyy asiakkaana.

Sisältö

 • Kuinka saada asiakas leppymään, vaikka tällä on aihetta tyytymättömyyteen?

 • Miten vastata hienotunteisesti, kun asiakkaan odotukset ovat epärealistisia?

 • Mitä vastauksessa ainakin pitäisi olla, mitä taas kannattaa välttää?

Työtavat

Keskustelua ja harjoituksia tapausesimerkkien pohjalta. Osallistujilla on mahdollisuus lähettää omia tekstejään kurssilla käsiteltäväksi. Kurssille otetaan kymmenen osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Selkeä virkakieli

Kohderyhmä

Asiantuntija, esittelijät ja muut hallinnon kirjoittajat.

Tavoite

Saada ideoita tekstien kehittämiseen. Oppia muokkaamaan tekstiä tilanteen ja lukijakunnan mukaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielenhuollon perusteisiin ja kerrataan keskeisimmät oikeinkirjoitussäännöt. Kirjoitetaanko

 • Millaista on hyvä virkakieli, ja miksi sitä kannataa tavoitella?

 • Kuinka päästä eroon kapulakielestä?

 • Miten tehdä teksti, joka toimii käyttötarkoituksessaan?

 • Kuinnka kirjoittaa lakitekstin pohjalta mahdollisimman ymmärrettävä asiakasteksti?

Työtavat

Opetuskeskustelu ja harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä. Osallistujilla on mahdollisuus saada tekstistään palautetta kouluttajalta ja muilta osallistujilta.

Palaa otsikoihin

Sähköpostia asiakkaalle

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kirjoittavat sähköpostiviestejä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

Tavoite

Oppia esimerkkien kautta hyviä käytäntöjä ja rutiineja, jotta oma viesti on tyylikkäästi muotoiltu myös kiireen keskellä.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Millainen viesti erottuu edukseen?


 • Kuinka otsikoin viestini sekä informatiivisesti että kiinnostavasti?


 • Miten tilanne ja vastaanottaja vaikuttavat tyyliin?


 • Millä tavalla ruudun koko vaikuttaa tekstin rakenteeseen ja muotoiluun?

Työtavat

Iltapäivä koostuu opetuskeskustelusta ja harjoituksista. Kurssilla analysoidaan tekstiesimerkkejä, ja jokainen pääsee harjoittelemaan koneella sujuvan sähköpostiviestin kirjoittamista eri kohderyhmille.


Palaa otsikoihin

Sävyä ja selkeyttä hallinnon kieleen

Kohderyhmä

Hallinnon kirjoittajat, jotka laativat yleistajuisiksi tarkoitettuja asiakirjoja, kuten päätöksiä, tiedotteita, raportteja tai kirjeitä.

Tavoite

Oppia tunnistamaan piirteitä, jotka vaikuttavat tekstin ymmärrettävyyteen ja sävyyn. Saada ideoita tekstien kehittämiseen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tekstin asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys – mistä ne syntyvät?

 • Millaisia arvoja ja asenteita teksti välittää?

 • Miten tehdä teksti, joka toimii käyttötarkoituksessaan?

 • Kuinka kirjoittaa lakitekstin pohjalta mahdollisimman ymmärrettäviä asiakastekstejä?


Työtavat

Kaksipäiväinen koulutus koostuu opetuskeskustelusta ja harjoituksista, ja siihen sisältyy ennakkotehtävä. Osallistujilla on mahdollisuus saada kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta palautetta tekstistään.


Palaa otsikoihin

Tartu pilkkuun

Kohderyhmä

Kustannustoimittajat, asiatekstien kääntäjät; kirjoittajat, jotka hallitsevat pilkutuksen perussäännöt.

Tavoite

Saada varmuutta pilkun käyttöön myös hankalissa tapauksissa.

Sisältö

Kurssilla käydään tiiviissä tahdissa läpi pilkutuksen karikkoja: lauseenvastikkeiden pilkutusta, peräkkäisiä adjektiivimääritteitä, titteleitä, kuten-ilmauksia, silloin kun -tyyppisiä rakenteita. Lisäksi mietitään pilkutusta, tyyliä ja merkitystä.

Työtavat

Aamupäivä koostuu opetuskeskustelusta ja harjoituksista. Pilkkupäivään liittyy ennakkotehtävä, ja osallistujilla on mahdollisuus lähettää hankalia pilkutusesimerkkejä kurssilla käsiteltäväksi.


Palaa otsikoihin

Tehokas tiedote

Kohderyhmä

Sihteerit, asiantuntijat, tutkijat, asiakaspalvelijat, it-tukihenkilöt ja muut ei-ammattitiedottajat.

Tavoite

Tehostaa ja tuoreuttaa omaa kirjoittamista. 

Sisältö

 • Miten nopeuttaa omaa kirjoittamista, kun tiedottaminen ei ole rutiinia?

 • Miksi teen tiedotteen ja miten myyn idean?

 • Mitä mukaan ja missä järjestyksessä?

 • Miten saan tehoa ja elävyyttä sananvalintaan ja otsikointiin?

 • Kuinka teen lauseista ymmärrettäviä?

Työtavat

Opetuskeskustelu ja harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä. Osallistujilla on mahdollisuus saada tekstistään palautetta kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta.


Palaa otsikoihin

Tekstit toimiviksi

Kohderyhmä

Kaikki työelämän kirjoittajat.

Tavoite

Oppia rakentamaan selkeitä tekstikokonaisuuksia ja tunnistamaan hankalia virke- ja lauserakenteita.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita:

 • Kuinka juonen saa kulkemaan?

 • Miten houkutella otsikoilla ja jäntevällä jäsennyksellä?

 • Kuinka muokata virkkeistä ja lauseista helposti luettavia?

 • Milloin termi on paikallaan?

Työmuodot

Kurssilla tehdään harjoituksia ja keskustellaan kouluttajan alustusten pohjalta. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, ja halukkaat saavat palautetta omasta tekstistään kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta.


Palaa otsikoihin

Terveydenhoitoalan oikeinkirjoitusta

Kohderyhmä

Sihteerit ja muut terveydenhoitoalan ammattilaiset.

Tavoite

Kerrata oikeinkirjoitusasioita, jotka ovat keskeisiä terveydenhoitoalalla.

Sisältö ja työtavat

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Henkilökohtaiset tunnukset ovat voimassa kolme viikkoa. Aiheina ovat esimerkiksi

 • lyhenteet ja numeroilmaukset

 • yhdyssanat ja viivat

 • pilkku

 • luetelma

 • organisaatioiden nimet.


Kurssilla on paljon harjoituksia, joiden oikeat vastaukset näkyvät heti.


Kurssi sisältää myös

 • teoriaosuuksia

 • palautteen oman tekstin oikeinkirjoituksesta


 • lopputestin


 • tulostettavan todistuksen.

Palaa otsikoihin

Tiivistä taitavasti

Kohderyhmä

Kirjoittajat, jotka haluavat hioa tiivistämisen taitojaan.

Tavoite

Oppia kiteyttämään asia niin, että olennainen löytyy helposti.

Sisältö

 • Miksi tekstiä kannattaa tiivistää?
 • Kuinka karsia rönsyt ja saada tekstistä ytimekästä?
 • Kuinka kirjoittaa lyhyesti mutta yksiselitteisesti?

Työmuodot

Tiivistämisen taitoja harjoitellaan työstämällä omaa tekstiä ja analysoimalla muita tekstejä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Tilastoista tajuttavasti

Kohderyhmä

Tutkijat, tiedottajat ja toimittajat sekä muut tilastoista kirjoittavat.

Tavoite

Oppia kertomaan numerotiedoista yleistajuisesti ja havainnollisesti.

Sisältö

Päivän aikana paneudutaan seuraaviiin aiheisiin:

 • Mitä tilastotiedoista kannattaa valita tekstissä käsiteltäväksi?
 • Kuinka herättää numerot eloon?
 • Miten saada teksti, taulukot ja kuviot tukemaan toisiaan?

Lisäksi hiotaan kuntoon myös viittaustekniikka, taulukoiden otsikot ja kuvatekstit. Samalla kerrataan, kuinka numerot ja lyhenteet kirjoitetaan

oikein.

Työtavat

Kurssilla keskustellaan kouluttajan alustuksien pohjalta sekä analysoidaan ja muokataan erilaisia tilastotekstejä. Halukkaat saavat palautetta omasta tekstistään. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa.


Palaa otsikoihin

Toimittajan tekstipreppaus

Kohderyhmä

Toimittajat, jotka haluavat palautetta teksteistään.

Tavoite

Saada kirjoittamiseen uusia ideoita ja varmuutta sekä palautetta omista taidoista ja maneereista.

Sisältö

Päivä räätälöidään osallistujien tekstien ja toiveiden perusteella.

Työtavat

Kouluttajan alustuksia, harjoituksia ja keskustelua toivotuista aiheista. Palautetta omista teksteistä kouluttajalta ja muilta osallistujilta.


Palaa otsikoihin

Toimiva lehtijuttu

Kohderyhmä

Erityisesti asiakaslehtien toimittajat.

Tavoite

Oppia tekemään kiinnostavia ja vaikuttavia juttuja.

Sisältö

Koulutuspäivässä pohditaan haastattelun rakentamista jutuksi: toimittajan valintoja sekä puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Millaisia rakenneratkaisuja kannattaa käyttää? Millaiset asiat vaikuttavat juonenkulkuun?

Työtavat

Kurssilla limittyvät luennointi, ryhmätyöt, keskustelu ja harjoitukset. Kurssilaisilla on mahdollisuus saada tekstistään palautetta kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta.


Palaa otsikoihin

Verkkokirjoittajan ABC

Kohderyhmä

Työssään verkkokirjoittamista aloittelevat tai sitä jo vähän tehneet.

Tavoite

Saada varmuutta verkkotekstin tekemiseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Millainen on hyvä verkkoteksti?
 • Kuinka tehdä teksistä ytimekästä ja helposti silmäiltävää?
 • Mistä tietää, onko kokonaisuus toimiva ja kiinnostava?
 • Kuinka saada otsikot osuviksi?


Työtavat

Opetuskeskustelu ja koneella tehtävät harjoitukset. Osallistujilla on mahdollisuus lähettää oma teksti kurssilla käsiteltäväksi. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa.

Palaa otsikoihin