Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Koulutusta hallinnolle


Koulutamme hallinnon kirjoittajia ja tarjoamme virastoille asiantuntija-apua tekstien kehittämisessä.

Monesti koulutuksissamme paneudutaan esimerkiksi siihen,

 • millaista on hyvä hallinnon kieli
 • miten kapulakieltä voi sujuvoittaa
 • mistä syntyy lukijan huomioon ottava sävy
 • mitä työpaikalla kannattaisi tehdä tekstien laadun parantamiseksi.

Olemme järjestäneet ministeriöille koulutusta esimerkiksi säädöskielen selkeyttämisestä ja siitä, kuinka saada kansalaisnäkökulmaa verkkosivuille. Eläkelaitoksille taas olemme pitäneet koulutusta päätösten perustelemisesta ja tutkimuslaitoksille havainnollisen verkkotiedotteen laadinnasta.

Kuntien virastoissa olemme pitäneet lukuisia kursseja siitä, kuinka saada olennainen paremmin esiin listateksteissä. Olemme myös olleet mukana uudistamassa kirjepohjia ja päätösfraaseja.

Palaa otsikoihin

Case 1: Maanmittauslaitos

Kun Maanmittauslaitoksessa yhä useampi alkoi kirjoittaa verkkotekstejä, yhteinen koulutus koettiin hyödylliseksi ja tärkeäksi. Kielitoimisto piti kaksi kolmituntista koulutuskertaa, joissa käsiteltiin seuraavia  aiheita:

 • Millainen on hyvä verkkoteksti?
 • Mikä on tekstin tavoite ja kohderyhmä?
 • Mistä syntyy tekstin sävy?
 • Miten juonta kannattaa kuljettaa?
 • Millaiset virkkeet helpottavat lukijan työtä?
 • Kuinka teksti viimeistellään?

Palaa otsikoihin

Case 2: Kielen käytäntöä viranomaisille (SADe-projekti)

Lähtökohta: SADe-projekti on valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Projektin vetäjät halusivat, että hyvä kieli on olennainen, ei-irrallinen osa heidän sähköisiä palvelujaan.

Miten tilattiin? Projektin vastuuhenkilö lähetti sähköpostitiedustelun Kotukseen.

Mitä tehtiin? Kouluttajat kävivät läpi verkossa olevia SADe-palveluita ja arvioivat niitä kielen näkökulmasta. Koulutuksen sisältö räätälöitiin verkkosivujen materiaalin pohjalta ja esimerkit olivat osallistujien teksteistä. Koulutuksessa annettiin käytännön vinkkejä selkeään kirjoittamiseen: mitä virkakielen toimintaohjelman suositukset tarkoittavat käytännössä, arjen kirjoittamistyössä? 

Koulutuksen aiheet:

 • Hallinto: kieltä ja kielityötä
 • Hyvän virkakielen toimintaohjelma ja viraston huoneentaulu
 • Hyvä kieli laissa – mitä ovat asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys?
 • Millaista on asiakaslähtöinen kieli?
 • Kieli verkossa
 • Sujuvaa suomea
 • Näkökulma lakitekstin yleistajuistamiseen ja kielen käännettävyyteen
 • Loppukeskustelu

Koulutuksen lisäksi asiakas tilasi tekstikonsultointia palvelusivustoon, joka on tehty SADe-palveluiden kehittäjäkumppanin kanssa. Kouluttajat kommentoivat sivuston tekstejä ja selkeyttivät niitä.

Mikä on SaDe-ohjelma? (VM)

Mikä on hyvän virkakielen toimintaohjelma? (OKM) 

Palaa otsikoihin

Case 3: Aluehallintoviraston koulutus ja tekstinhuolto

Lähtökohta: Koulutuksen tilaaja tarvitsi koulutusta, joka tukisi työsuojeluhallinnon verkkosivujen uudistusta ja parantaisi osallistujien mahdollisuuksia käyttää verkkoteksteissä hyvää ja selkeää kieltä.

Tavoitteet: Kirjoittaja tulisi koulutuksen jälkeen osata

 • ilmaista asiat käyttäjälle asiallisesti, ymmärrettävästi, selkeästi ja kiinnostavasti
 • valita teksteihin tärkeimmät asiat ja kirjoittaa niistä maallikkolukijalle lyhyesti ja sopivan yksinkertaisesti
 • muokata työsuojeluhallinnon lainsäädäntöasiaa verkkoteksteiksi.

Miten tilattiin? Asiakas otti yhteyttä Kielitoimiston koulutuspalveluihin sähköisellä yhteydenottolomakkeella neljä kuukautta ennen toivottua koulutusajankohtaa.

Mitä tehtiin? Koulutus koostui kahdesta koulutuksesta. Ensimmäisen kurssikerran vinkkien pohjalta osallistujat kirjoittivat tekstiä verkkosivuille. Toisella kurssikerralla kouluttaja antoi palautetta.

Koulutuksen osallistujat olivat ympäri Suomea. Osa oli kasvokkaisopetuksessa, osa videoyhteyden päässä.

Kokonaisuuteen liitettiin tekstinhuoltoa. Kurssien jälkeen kouluttaja yhtenäisti eri kirjoittajien tekstejä, muokkasi rakenteita ja viimeisteli oikeinkirjoituksen.

Palaa otsikoihin