Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Koulutus omalle työpaikalle


Kielitoimisto kouluttaa sekä isoja että pieniä ryhmiä. Meiltä voi tilata kirjoittamiskurssin omalle tiimille, projektille tai vaikka koko talolle. Yleensä parhaat oppimistulokset saavutetaan pienryhmässä, jonka osallistujilla on melko samanlaiset tarpeet ja tavoitteet.

Koulutuksessa voidaan päivittää tietoja pilkun paikasta tai siitä, millainen tyyli sopii asiakasviestiin. Sen aikana voidaan paneutua muistion selkeyteen, uutiskirjeen havainnollisuuteen tai vaikkapa palvelusivuston sävyyn ja ymmärrettävyyteen. Samassa yhteydessä voidaan uudistaa työpaikan tekstipohjia, mikä lisää koulutuksen vaikuttavuutta.

Kun JHL:n työttömyyskassa halusi parantaa asiakaspalveluaan, työstimme kassan tekstejä ja järjestimme henkilökunnalle kirjoittamiskoulutusta. Projektin aikana kassan tekstit selkeytyivät ja työntekijät saivat varmuutta kirjoittamiseen.

Palaa otsikoihin

Räätälöity koulutus

Yleensä asiakas saa parhaan hyödyn, kun koulutus räätälöidään työpaikan tarpeisiin. Näin koulutuksessa painotetaan juuri niitä asioita, jotka ovat kohderyhmälle olennaisia. Kun koulutus suunnitellaan asiakkaan tekstien pohjalta, opittuja sisältöjä on helppo soveltaa arjen työssä.

Kielitoimiston avoimesta kurssitarjonnasta  voit saada ideoita oman työpaikkasi koulutukseen. Kurssien pohjalta voimme räätälöidä työpaikallenne sopivan kokonaisuuden.

Palaa otsikoihin

Valmispaketit

Koulutusta voi tilata myös niin, ettei sitä räätälöidä erikseen. Valmiita paketteja on muun muassa välimerkkien käytöstä, lauserakenteen selkeyttämisestä, kielioppisääntöjen soveltamisesta ja verkkoviestinnästä.

Valmispaketti voi toimia, jos kurssi halutaan nopeasti tai ryhmä on heterogeeninen ja halutaan vain herätellä kiinnostusta kieleen. Jos taas kurssilaiset ovat kiireisiä ja tieto halutaan helposti sovellettavassa muodossa, suosittelemme ehdottomasti räätälöityä koulutusta.

Palaa otsikoihin

Miten toimit käytännössä, kun haluat koulutusta?

Pohdi, mihin koulutuksella pyritään. Seuraavia asioita on hyvä miettiä etukäteen, vaikka niistä kannattaakin päättää vasta keskusteltuasi Kielitoimiston asiantuntijan kanssa.

Mistä aiheista tarvitsette koulutusta? Tekstin selkeydestä, sävystä, tyylistä? Aihetoiveita voit poimia valmiista kursseistamme. Voit myös lähettää kouluttajille työpaikan tekstinäytteitä, joiden perusteella etsitään teille tärkeimmät aiheet.

Kenelle koulutusta halutaan, ja kuinka monta osallistujaa olisi tulossa? Osallistujien määrä vaikuttaa koulutuksen luonteeseen. Pienessä ryhmässä tilaisuus on keskusteleva ja isossa taas luentomaisempi.

Minkä mittainen koulutus olisi tarpeen? Onko osallistujien helpompi irrottautua koko päiväksi vai kahdeksi tunniksi kerrallaan?Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva kurssi!

Palaa otsikoihin